Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Günlük okunacak Dualar! Namazdan sonra okunacak dua
Yemek duası Evden çıkarken okunacak dua Ezan duası Uyumadan önce okunacak dua En tesirli dua Büyüden kurtulma duası(etkili)
Günlük okunacak Dualar! Namazdan sonra okunacak dua
 
DİNİ KONULAR >> 31 Ocak 2020 - Saat: 16:40
 

Yemek duası

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillah elhamdülillah,elhamdülillah illezi et amena vesakana ve cealena minel müslimin . ni’meti celilullah berekati halilullah şefaat ya resulallah geçmiş geçenlerin ruhu için geride kalanların sıhhat ve afiyeti için Allah rızası için el fatiha

 

Evden çıkarken okunacak dua

Bismillahi, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh   evden çıkarken okuyandan şeytan uzak durur.

 

Ezan duası 

Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd

 

 

 

En tesirli dua

Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’del-mevt        Çok okuyan şehid olarak ölür.

 

Namazdan sonra okunacak dua

Allahümme ecirnî minennâr  -  Allahümme edhılnil Cennete      duaları namazdan sonra okunmalıdır.

 

Büyücüden emin olma duası

Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî’ul alîm      Akşam sabah 3 kez okuyan büyücüden emin olur.

 

Çok sıkıntılı zamanda yüzde 100 etkili dua

Estagfirullah el-azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh         samimi okuyanın derdi tasası biter.

 

 

 
Facebook
-