Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak! Tüm ayrıntılar burada..
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
 
Memur ve İşçi Alımları 2018 >> 07 Ekim 2018 - Saat: 16:59
 

SINAV BİLGİLERİ

A. SINAVA ÇAĞRI

Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 23.10.2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

B. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 06.11.2018 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav 06.11.2018 tarihinde saat 14.00’te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbiye-i Şahane Külliyesinde yapılacaktır.

C. SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

E. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

III. SÖZLEŞME BİLGİLERİ

A. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

B. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİSİ

Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.

 

Talep formu için tıklayın

 

Ayrıntılı bilgi için: 

sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2018_10/bilisimpersoneliilanmetni-b0ccf8f1.pdf

 

Kaynak: sbu.edu.tr

 

 

 
Facebook
-