Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Elektronörofizyoloji Teknikeri görevleri ve maaşları
Elektronörofizyoloji Teknikeri görevleri ve maaşları
Elektronörofizyoloji Teknikeri görevleri ve maaşları
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 14 Haziran 2020 - Saat: 17:48

Elektronörofizyoloji Teknikeri görevleri ve maaşları

1) Hekimin talimatı doğrultusunda, elektroensefalografi (EEG), elektronöromiyografi (ENMG), polisomnografi (PSG), pozitif hava yolu basıncı (PAP) titrasyonu, uyarılmış potansiyel çalışmaları gibi elektronörofizyolojik uygulamaları yapar.

2) İşlem süresince hastanın takibini yapar, hastanın durumuyla ilgili gözlemlediği olağan dışı durumları ve komplikasyonları hekime bildirir.

3) İşlemler ve acil durumlar için gerekli cihaz, elektrot, malzeme ve ilaçları hazırlar. İşlem öncesinde cihazların kalibrasyonunu yapar. Ortamın işlemler için uygunluğunu temin eder.

4) İşlem sonunda kullanılan cihaz ve malzemelerin temizlik ve bakımının yapılmasını sağlar, uygun şekilde muhafaza eder. 

Kaynak: www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19696&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

Elektronörofizyoloji Teknikeri maaşları ne kadar ?

Devlet hastanesinde görev yapan elektronörofizyoloji teknikerleri 4 bin lira maaş alırken özel hastanelerde 3300 TL maaş alırlar. Döner sermaye hariç.

 
Facebook
-