Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

İdari yargı hakimi maaşları
İdari yargı hakimi maaşları 2019 İdari yargı hakimi staj bilgileri
İdari yargı hakimi maaşları
 
BİLGİ REHBERİ >> 24 Kasım 2018 - Saat: 11:22

İdari yargı hakimi nasıl olunur hangi bölümlerden seçilir ?

 

Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığı'nca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler.

İdari yargı hakimleri ise, başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasından sınavla seçilmektedir. Yüksek mahkemeler olan Yargıtay, Danıştay üyeleri kendi aralarında gizli oyla seçimle genel kurulunca seçilmektedir. Kaynak: wiki

 

İdari yargı hakimleri ne kadar maaş alır ?

İdari yargı hakimlerinin yaklaşık 4500 TL maaş aldığı söylenebilir. Kıdemli yargıçlar ise 7200 TL  alıp anayasal hakimlik teminatını hak kazanabilirsiniz. Rakamlar net olmayıp yaklaşıktır. 

 

Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Atananların Stajı

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların staj süresi üç aydır. Staj, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerdeki staj merkezlerinde;

a) Bir ay Cumhuriyet başsavcılığında,

 

b) Onbeş gün ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerinin birinde; onbeş gün asliye hukuk, sulh hukuk, icra mahkemelerinin birinde,

 

c) Bir ay bölge adliye mahkemelerinde, yaptırılır. Staj, bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde;

 

a) Bir ay Cumhuriyet başsavcılığında,

 

b) Bir ay ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerinin birinde; onbeş gün asliye hukuk mahkemesinde, onbeş gün sulh hukuk veya icra mahkemelerinin birinde, yaptırılır. Bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde staj yapan adaylar, adaylığa atanmadan önce bölge adliye mahkemelerinde staj yapmayı talep etmeleri ve bu talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bölge adliye mahkemelerinde staj yapmak üzere geçici olarak görevlendirilebilirler.

Bu adayların görev stajı, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerde staj yapan adaylarla aynı şekilde yaptırılır

 

İdari Yargı Hâkim Adaylarının Bölge İdare Mahkemesi Stajı 

İdari yargı hâkim adaylarının bölge idare mahkemesinde staj süresi iki aydır. Bölge idare mahkemesinde;

a) Birinci dönem bir ay,

 

b) İkinci dönem bir ay olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır. İdari yargı hâkim adaylarının birinci dönem stajı idari dava dairelerinin, ikinci dönem stajı vergi dava dairelerinin birinde yaptırılır.

 

Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Bölge İdare Mahkemesi Stajı

Avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananların bölge idare mahkemesinde staj süresi bir aydır.

Bölge idare mahkemesinde;

a) Birinci dönem onbeş gün,

 

b) İkinci dönem onbeş gün olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır. Avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atanan adayların birinci dönem stajı idari dava dairelerinin, ikinci dönem stajı vergi dava dairelerinin birinde yaptırılır.”

 

 

 

Kaynak: resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180116-3.htm

 

 
Facebook
-