Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Kanser çeşitleri ! Bütün kanser isimleri
Bütün Kanser çeşitleri isimleri listesi
Kanser çeşitleri ! Bütün kanser isimleri
 
>> 09 Eylül 2018 - Saat: 12:56

Akut granülositik lösemi  Lösemi 

Akut lenfositik lösemi 

Akut miyelojenöz lösemi 

Adenokarsinom 

Adenosarkom 

Adrenal kanser

Adrenokortikal karsinom ( Adrenal kanser )

Anal kanser

Anaplastik astrositom 

Anjiyosarkom ( Yumuşak doku sarkomu )

Astrositom ( beyin kanserine bakınız )

Bazal hücreli karsinom ( Cilt kanseri )

B-Hücre lenfoması ( Non-Hodgkin lenfoma )

Safra kanalı kanseri

Mesane kanseri

Kemik kanseri

Kemik iliği kanseri ( Multipl miyelom )

Bağırsak kanseri ( Kolorektal kanser )

Beyin kanseri

Beyin sapı gliomu 

Beyin tümörü 

Meme kanseri

Karsinoid tümörler (Mide kanseri )

Rahim ağzı kanseri

Cholangiocarcinoma ( Safra kanalı kanseri )

Kondrosarkom (Kemik kanseri )

Kronik lenfositik lösemi 

Kronik myelojenöz lösemi 

Kolon kanseri 

Kolorektal kanser

Kraniofaringoma (Beyin kanseri )

Kutanöz lenfoma ( Cilt kanseri )

Kutanöz melanom 

Diffüz astrositom (Beyin kanseri )

Duktal karsinoma 

Endometrial kanser ( Uterin kanseri )

Ependimom 

Epiteloid sarkom 

Yemek borusu kanseri

Ewing sarkomu (Kemik kanseri )

Ekstrahepatik safra kanalı kanseri 

Göz kanseri

Fallop tüpü kanseri 

Fibrosarkom 

Safra kesesi kanseri

Mide kanseri 

Gastrointestinal kanser

Gastrointestinal karsinoid kanser

Gastrointestinal stromal tümörler (GIST)

Mikrop hücresi tümörü 

Gestasyonel Trofoblastik Hastalık (GTD)

Glioblastoma multiforme (GBM) 

Glioma 

Tüylü hücreli lösemi 

Baş ve boyun kanseri

Hemanjioendotelyoma

Hodgkin lenfoma

Hodgkin lenfoma ( Hodgkin lenfoma )

Hodgkin hastalığı (Hodgkin lenfoma )

Hipofarenks kanseri (Boğaz kanseri )

İnfiltratif duktal karsinom (IDC) ( Meme kanseri )

İnfiltran lobüler karsinom (ILC) (Meme kanseri )

Enflamatuar meme kanseri (IBC) ( Meme kanseri )

Bağırsak kanseri

İntrahepatik safra kanalı kanseri ( Safra kanalı kanseri )

İnvazif / infiltre meme kanseri ( Meme kanseri )

Adacık hücresi kanseri ( Pankreas kanseri )

Çene kanseri ( Oral kanser )

Kaposi sarkomu ( Ağız kanseri )

Böbrek kanseri

Laringeal kanser ( Boğaz kanseri )

Leiomyosarkom ( Yumuşak doku sarkoması )

Leptomeningeal metastazlar

Lösemi

Dudak kanseri (Ağız kanseri )

Liposarkom (Yumuşak doku sarkoması )

Karaciğer kanseri

Lobüler karsinoma in situ (bkz. Meme kanseri )

Düşük dereceli astrositom (bkz. Beyin kanseri )

Akciğer kanseri

Lenf nodu kanseri ( Non-Hodgkin lenfomaya  )

Lenfoma ( Non-Hodgkin lenfomaya  )

Erkek meme kanseri ( Meme kanseri )

Medüller karsinom 

Medulloblastoma 

Melanom

Meningioma ( beyin kanserine )

Merkel hücre karsinoması )

Mezenkimal kondrosarkom 

Mesenchymous

Mezotelyoma

Metastatik meme kanseri 

Metastatik melanom 

Metastatik skuamöz boyun kanseri

Karışık gliomalar 

Ağız kanseri 

Müsinöz karsinom 

Mukozal melanom 

Multipl miyelom

Mikozis Fungoides 

Miyelodisplastik Sendrom 

Nazal kavite kanseri ( Boğaz kanseri )

Nazofarenks kanseri 

Boyun kanseri 

Nöroblastom

Nöroendokrin tümörler 

Non-Hodgkin lenfoma

Non-Hodgkin lenfoma 

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri 

Yulaf hücre kanseri 

Oküler kanser

Oküler melanom

Oligodendroglioma

Ağız kanseri

Ağız boşluğu kanseri

Orofarengeal kanser

Osteojenik sarkom

Osteosarkom 

Yumurtalık kanseri

Yumurtalık epitelyal kanseri 

Yumurtalık germ hücre tümörü 

Yumurtalık primer peritoneal karsinoması 

Yumurtalık seks kord stromal tümörü 

Paget hastalığı 

Pankreas kanseri

Papiller karsinom 

Paranazal sinüs kanseri

Paratiroid kanseri 

Pelvik kanser

Penis kanseri

Periferik sinir kanseri 

Periton kanseri 

Faringeal kanser 

Feokromasitoma 

Pilositik astrositom 

Pineal bölge tümörü 

pineoblastoma

Hipofiz tümörleri 

Primer santral sinir sistemi (CNS) lenfoması

Prostat kanseri

Rektum kanseri 

Renal hücreli karsinom 

Renal pelvis kanseri 

Rabdomiyosarkom 

Tükürük bezi kanseri 

Sarkom 

Sarkom, kemik 

Sarkom, yumuşak doku

Sarkoma, uterus 

Sinüs kanseri

Cilt kanseri

Küçük hücreli akciğer kanseri 

İnce bağırsak kanseri

Yumuşak doku sarkom

Spinal kanser

Spinal kolon kanseri 

Omurilik kanseri 

Spinal tümör 

Skuamöz hücreli karsinom 

Mide kanseri

Sinoviyal sarkom 

T hücreli lenfoma ( Non-Hodgkin lenfomaya bakınız )

Testis kanseri

Gırtlak kanseri

Timoma / Timik karsinom

Tiroid kanseri

Dil kanseri 

Tonsil kanseri 

Geçici hücre kanseri 

Geçici hücre kanseri 

Geçici hücre kanseri 

Üçlü negatif meme kanseri 

Tubal kanser

Tübüler karsinom 

Tanı konmamış kanser

Üreteral kanser 

Üreteral kanser 

Üretral kanser

Uterin adenokarsinomu

Rahim kanseri

Rahim sarkomu 

Vajinal kanser

Vulvar kanseri

 

 

 

 

Kaynak: cancercenter.com

 

UYARI Rehber Bilgi internet sayfalarında bulunan yazılı, sesli ve görüntülü malzemelerin tamamı ya da bir bölümü, Rehber Bilgi'nin daha önceden yazılı izni alınmadan hiçbir haber içerik kopyalanamaz, yayımlanamaz, hiçbir ortamda kaydedilemez, kamuya açık yerlerde gösterilemez, değiştirilemez ve uyarlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında Fikir ve sanat eserleri kanununun 71. maddesi gereğince hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 
Facebook
-