Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Mevlid kandili ne zaman 2021
Mevlid kandili ne zaman 2021
Mevlid kandili ne zaman 2021
 
BİTCOİN >> 16 Mart 2021 - Saat: 12:48

Mevlid kandili ne zaman 2021

Mevlid kandili 17 ekim 2021 pazar gününe denk gelmektedir.

 

Mevlid Kandili ne yapılır ?

Mevlid kandilinde mevlid okumak çok sevaptır. Süleyman Çelebi tarafından 1409'da mevlid yazılmıştır. Asıl adı "Vesîletü'n Necât" (Kurtuluş Vesilesi)'tır. 16 kısım ve 770 beyitten oluşur. Kasîde şeklinde yazılan eserin içinde gazel formunda yazılan bölümler de vardır. Aruz vezninin "failatun failatun failun" vezni kullanılmıştır; sadece "velâdet” bölümünün sonundaki on beyit “mef’ ulü-fâilâtü-mefâilü-fâilün” kalıbı ile yazılmıştır. Süleyman Çelebi, eserini yazarken, referans aldığı eserlerin, Âşık Paşa’ nın “Garibnâme” si, Erzurumlu Darir in “Siyerü’ n- Nebî” si, Eb’ul Hasan Bekrî’ nin “Siyer"i ve Muhyiddîn Ibnü'l Arâbî’nin “Füsûs-u Hîkem“i olduğu tespit edilmiştir. Halk arasında geleneksel olarak okunan mevlid, Süleyman Çelebi'nin yazdığı mevliddir.

 
Facebook
-