Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

RNA nedir? RNA virüsleri
Ribo Nükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir.
 
BİLGİ REHBERİ >> 20 Ağustos 2018 - Saat: 08:49

Ribo Nükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir. Her nükleotit bir azotlu baz, bir riboz şeker ve bir fosfattan oluşur. RNA pek çok önemli biyolojik rol oynar, bunların arasında DNA'da taşınan genetik bilginin proteine çevirisi (translasyon) ile ilişkili çeşitli süreçlerde de yer alır.

RNA tiplerinden olan mesajcı RNA, DNA'daki bilgiyi protein sentez yeri olan ribozomlara taşır, ribozomal RNA ribozomun en önemli kısımlarını oluşturur, taşıyıcı RNA ise protein sentezinde kullanılmak üzere kullanılacak aminoasitlerin taşınmasında gereklidir. Ayrıca çeşitli RNA tipleri genlerin ne derece aktif olduğunu düzenlemeye yarar.

Grup II ÇiRNA virüsleri

On bir aile, belirlenmemiş cinsler ve türlerin tanımlandığı bir gruptur.

Aile Amalgaviridae

Aile Birnaviridae

Aile Chrysoviridae

Aile Cystoviridae

Aile Endornaviridae

Aile Hypoviridae

Aile Megabirnaviridae

Aile Partitiviridae

Aile Picobirnaviridae

Aile Reoviridae Rotavirus dahil

Aile Totiviridae

Aile Quadriviridae

Belirlenmemiş türler:

Botrytis porri RNA virus 1

Circulifer tenellus virus 1

Cucurbit yellows associated virus

Sclerotinia sclerotiorum debilitation-associated virus

Spissistilus festinus virus 1

Grup IV pozitif yönelimli tiRNA virüsleri

Bu grup altında üç takım ve 33 aile tanımlanmıştır. Bunun yanında sınıflandırılmamış türler ve cinsler de bulunmaktadır.

Takım Nidovirales

Aile Arteriviridae

Aile Coronaviridae  Coronavirus, SARS dahil

Aile Mesoniviridae

Aile Roniviridae Takım Picornavirales

Aile Dicistroviridae

Aile Iflaviridae

Aile Marnaviridae

Aile Picornaviridae Poliovirus, Rhinovirus (nezle virüsü), Hepatitis A virüsü dahil

Aile Secoviridae, Comovirinae alt ailesi dahil

Cins Bacillariornavirus

Cins Dicipivirus

Cins Labyrnavirus

Cins Sequiviridae

Tür Kelp fly virus

Takım Tymovirales

Aile Alphaflexiviridae

Aile Betaflexiviridae

Aile Gammaflexiviridae

Aile Tymoviridae

Belirlenmemiş:

Aile Alphatetraviridae

Aile Alvernaviridae

Aile Astroviridae

Aile Barnaviridae

Aile Benyviridae

Aile Bromoviridae

Aile Caliciviridae — Norwalk virüsü dahil

Aile Carmotetraviridae

Aile Closteroviridae

Aile Flaviviridae — Sarıhumma virüsü, Batı Nil virüsü, Hepatit C virüsü, Deng humması virüsü, Zika virüsü dahil

Aile Fusariviridae

Aile Hepeviridae

Aile Leviviridae

Aile Luteoviridae Arpa sarı bodur virüsü dahil

Aile Narnaviridae

Aile Nodaviridae

Aile Permutotetraviridae

Aile Potyviridae

Aile Togaviridae — Kızamıkçık virüsü, Ross Nehri virüsü, Sindbis virüsü, Chikungunya virüsü dahil

Aile Tombusviridae

Aile Virgaviridae

 Belirlenmemiş cinsler:

Cins Blunervirus

Cins Cilevirus

Cins Higrevirus

Cins Idaeovirus

Cins Negevirus

Cins Ourmiavirus

Cins Polemovirus

Cins Sobemovirus

Belirlenmemiş türler:

Acyrthosiphon pisum virus

Blueberry necrotic ring blotch virus

Chara australis virus

Extra small virus

Jingmen tick virus

Le Blanc virus Nylanderia fulva virus

Orsay virus Plasmopara halstedii virus

Rosellinia necatrix fusarivirus 1 Santeuil virus

Solenopsis invicta virus

Solenopsis invicta virus

 

 
Facebook
-