Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Sağlık memuru ne kadar maaş alır?
Sağlık memuru ne iş yapar? Sağlık memuru ne kadar kazanır 2019?
Sağlık memuru ne kadar maaş alır?
 
BİLGİ REHBERİ >> 24 Kasım 2018 - Saat: 15:13

SAĞLIK MEMURLARI NE KADAR MAAŞ ALIR 2019 ?

Sağlık memurları sağlık meslek lisesi Önlisans Lisans mezunu olanlar arasında değişiklik gösterir. Devlet hastaneleri Aile sağlık merkezleri ASM, Sağlık ocaklarında görev yapanlar ile Özel hastanelerdekiler aynı olmayabilir. 

Yeni başlayan sağlık memurları 3187 TL maaş ile başlarlar. Kıdemli eski sağlık memurları ise 3704 TL maaş alır. Evli olmayan bekar ile evli çocuk sayısına göre maaş artış gösterir. Ayrıca döner sermaye, fazla mesai, sendika aidatı, nöbet parasıda eklendiğinde maaş dahada artabilir. Rakamlar yaklaşık rakamlardır.

 

SAĞLIK MEMURUNUN GÖREVLERİ NELERDİR ?

 

Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık memuru hemşire ve ebenin görevleri şunlardır:

 

a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,

 

b) Toplum sağlığı merkezindeki aşıların soğuk zincir kurallarına uygun olarak saklanmasını ve dağıtımını yürütmek,

 

c) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek suretiyle sorunları ve öncelikleri saptamak,

 

ç) Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü çalışmalarına katılmak,

 

d) Okul sağlığı hizmetlerine katılmak,

 

e) Kayıt ve bilgi işlem çalışmalarında görev almak,

 

f) TSM başkanının direktifleri doğrultusunda bölgedeki sağlık çalışanlarının hizmetlerini izlemek ve değerlendirmek,

 

g) Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılmak, obezite danışmanlığı hizmetleri konusunda görev almak,

 

ğ) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde görev almak,

 

h) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev almak,

 

ı) Birey ve grup eğitimlerine katılmak, halkın sağlık eğitimi çalışmalarının planlanması ve uygulanmasında görev almak,

 

i) Bağışıklama hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde görev almak,

 

j) Hizmet içi eğitim hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında görev almak,

 

k) Toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve teşviki hizmetlerinde görev almak,

 

l) Üreme sağlığı hizmetlerinde görev almak,

 

m) Görevi ile ilgili istatistik kayıtlarını ve formları düzenlemek

 

 

Hemşire ne iş yapar ne kadar maaş alır ?

 

Kaynak: resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150205-5.htm

 

 
Facebook
-