Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

2020 AYT Kimya Konuları neler? AYT Kimya sıvı çözelti konuları
YKS AYT kimya sıvı çözeltilerin detayları nelerdir? AYT Kimya konularırn
2020 AYT Kimya Konuları neler? AYT Kimya sıvı çözelti konuları
 
>> 23 Şubat 2020 - Saat: 18:59

Çözünme ve Derişim / Sıvı Ortamda Çözünme Olayı

Çözünme 

Çözünme, bir çözelti içinde bir çözelti oluşturmak üzere bir çözücü içinde gaz, sıvı veya katı fazda çözünen bir süreçtir.

Çözünürlük

Çözünürlük, belirli bir sıcaklıkta çözücü içinde çözülebilen bir çözünenin maksimum konsantrasyonudur. Çözünen maksimum konsantrasyonda, çözeltinin doymuş olduğu söylenir. Çözünme birimleri genellikle mol / L veya g / L olarak sağlanır.

Çözünürlüğü etkileyen faktörler şunlardır: 

Çözünen konsantrasyonu
Sıcaklık
Basınç (gaz için)
Çözücü ve çözücünün polaritesi 

Çözelti Derişimleri ile İlgili Hesaplamalar

Kimyasal bir  çözeltinin konsantrasyonunu hesaplamak,  tüm kimya öğrencilerine çalışmalarında erken gelişme göstermesi gereken temel bir beceridir.

Konsantrasyon nedir?

Konsantrasyon , bir çözücü içinde çözülmüş olan çözünen miktarını ifade eder . Normalde çözücüye (örneğin, sofra tuzu suya ilave edilerek) eklenen bir katı olarak bir çözelti düşünürüz, ancak çözünme, başka bir fazda da kolayca bulunabilir. Örneğin, suya az miktarda etanol eklersek, etanol çözücüdür ve su çözücüdür.


Eğer daha fazla miktarda etanolün içine daha az miktarda su eklersek, o zaman su çözünebilir!

Konsantrasyon Birimlerini Nasıl Hesaplanır ?
Çözeltiyi ve çözücüyü çözelti içinde tanımladıktan sonra, konsantrasyonunu belirlemeye hazırsınız. Konsantrasyon, kütle ile yüzde kompozisyonu , hacim yüzdesi , mol fraksiyonu , molarite , molalite veya normallik kullanılarak birkaç farklı şekilde ifade edilebilir .

Kütle Yüzde Kompozisyon (%)
Bu çözelti kütlesi, çözelti kütlesinin (çözücü kütlesi artı çözücü kütlesi) bölünmesiyle, 100 ile çarpılır.

Örnek:
Yüzdelik kompozisyonu belirleme 20 g tuz içeren 100 g tuz çözeltisinin kütle olarak .

Çözüm:
20 g NaCl / 100 g çözelti x 100 =% 20 NaCl çözeltisi

 

Koligatif Özellikler
Çözeltiler kolligatif özellikler ideal olarak, çözünen maddenin çözünmesi üzerine çözeltinin entropisinde meydana gelen değişikliklere dayanır; bu, çözünen moleküllerin veya iyonların konsantrasyonu ile belirlenen, ancak yapılarına bağlı olmayan bir maddedir. Bu kollektif özelliklerin mantığı, su ile karışan çözücüler üzerinde entropi artışıdır.

 

Çözünürlük ve Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler
 

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

Ayırma ve saflaştırma , kimyada, bir maddenin bileşenlerine ayrılması ve safsızlıkların giderilmesi. İlaç ve üretim gibi alanlarda çok sayıda önemli uygulama vardır.

 

 
Facebook
-