Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

2020 TYT Konuları Ve Soru Dağılımları
TYT konuları 2019 YKS Temel Yeterlilik Testi konuları
2020 TYT Konuları Ve Soru Dağılımları
 
>> 21 Şubat 2020 - Saat: 17:35

TYT COĞRAFYA KONULARI 2019 

Türkiyenin İklimi ve Yer Şekilleri
 
Yerin Şekillenmesi
 
Nüfus ve Yerleşme
 
Ulaşım Yolları
 
Ekonomik Faaliyetler
 
Ortak Payda Bölge
 
Doğal Afetler
 
Doğa ve İnsan
 
Coğrafi Konum
 
Harita Bilgisi
 
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
 
İklim Bilgisi

TYT FELSEFE KONULARI 2019 

Varlık Felsefesi
 
Ahlak Felsefesi
 
Siyaset Felsefesi
 
Sanat Felsefesi
 
Din Felsefesi
 
Felsefe’nin Alanı
 
Bilgi Felsefesi
 
Bilim Felsefesi

TYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI 2019 

Vahiy ve Akıl
 
Ahlak ve Değerler
 
Din ve Laiklik
 
Din, Kültür ve Medeniyet
 
İnanç
 
İbadet
 
Hz. Muhammed (S.A.V)

TYT FİZİK KONULARI 2019 

Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 
Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket
 
Dinamik
 
İş ve Enerji
 
Elektrik ve Manyetizma
 
Mıknatıs ve Manyetik Alan
 
Ses
 
Elektrostatik
 
Fizik Bilimine Giriş
 
Madde ve Özellikleri
 
Isı ve Sıcaklık
 
Optik
 
Basınç
 
Basit Makineler

TYT KİMYA KONULARI 2019 

Bileşikler
 
Karışımlar
 
Kimya Kanunları
 
Kimyasal Değişimler
 
Kimyasal Bağlar
 
Hayatımızda Kimya
 
Madde ve Özellikleri
 
Atom ve Yapısı
 
Periyodik Sistem
 
Kimyasal Hesaplamalar

TYT BİYOLOJİ KONULARI 2019

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
 
Ekoloji
 
Kalıtım
 
Sistemler
 
Canlıların Ortak Özellikleri
 
Canlıların Temel Bileşenleri
 
Hücre ve Yapısı

TYT TÜRKÇE KONULARI 2019 

Fiiller, Ek Fiiller, Fiilimsiler ,Ekler

 

Sözcük Yapısı ve Sözcük Türleri (Sözcük Grupları)

 

Cümlenin Öğeleri ve Cümle Çeşitleri (Cümle Türleri)

 

Anlatım Bozuklukları

 

Ses Bilgisi

 

Yazım Kuralları

 

Noktalama İşaretleri

 

Sözel Mantık (Sözel Muhakeme Kurma ile alakalı sorular)

 

Sözcükte Anlam (Sözcükte Anlam ve Sözcükte Yorumlama)

 

Cümlede Anlam (Cümlede Anlam ve Cümle Yorumlama)

 

Paragraf (Paragrafta Anlatım Teknikleri – Paragrafta Konu – Paragrafta Ana Düşünce – Paragrafta Yapı – Paragrafta Yardımcı Düşünce)

 

Sözcük Türleri (İsim, Zamir, Sıfat, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem)

 

Tamlamalar (İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları)

TYT MATEMATİK KONULARI 2019

Fonksiyonlar
 
Permütasyon
 
Kombinasyon
 
Binom
 
Olasılık
 
İstatistik
 
2. Dereceden Denklemler
 
Karmaşık Sayılar
 
Parabol
 
Polinomlar
 
İşlem
 
Modüler Aritmetik
 
Mantık
 
Sayılar (Temel Kavramlar)
 
Sayı Basamakları
 
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 
OBEB-OKEK
 
Rasyonel Sayılar
 
Basit Eşitsizlikler
 
Mutlak Değer
 
Üslü Sayılar
 
Köklü Sayılar
 
Çarpanlara Ayırma
 
Oran Orantı
 
Denklem Çözme
 
Sayı Problemleri
 
Kesir Problemleri
 
Yaş Problemleri
 
Yüzde Problemleri
 
Kâr Zarar Problemleri
 
Faiz Problemleri
 
Karışım Problemleri
 
Hız (Hareket) Problemleri
 
İşçi ve Havuz Problemleri
 
Kümeler

TYT GEOMETRİ KONULARI 2019 

Eşkenar Dörtgen

Deltoid

Dikdörtgen

Kare

Çember ve Daire

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Vektörler

 

Katı Cisimler

 

Dikdörtgenler Prizması

 

Küp

 

Silindir

 

Piramit

 

Koni

Küre

Açılar ve Üçgenler

Doğruda Açılar ve Üçgende Açılar

Dik Üçgenler

Özel Üçgenler

İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen

Açı Kenar Bağıntıları

Üçgenlerde Eşlik ve Üçgenlerde Benzerlik

Üçgende Açıortay

Üçgende Kenarortay

Üçgende Alan

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

TYT TARİH KONULARI 2019 

Yakın Çağ Avrupa Tarihi
 
Osmanlı Devletinde Arayış Yılları
 
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 
En Uzun Yüzyıl
 
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 
20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 
I. Dünya Savaşı
 
Mondros Ateşkesi, İşgaller ve Cemiyetler
 
Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
 
I. TBMM Dönemi
 
Türk İnkılabı
 
Atatürk İlkeleri
 
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 
 
Tarih Bilimine Giriş
 
İlk Çağ Uygarlıkları
 
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 
İslam Tarihi ve Uygarlığı
 
Ortaçağ Avrupa Tarihi
 
Türk İslam Tarihi
 
Türkiye Tarihi
 
Beylikten Devlete (1300-1453)
 
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
 
Yeni Çağ Avrupa Tarihi

 

 

Yardımcı kaynak: trakademi.com

 

 
Facebook
-