Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Acentalar ne kadar para kazanır?
Acenteler ne kadar para kazanır?
Acentalar ne kadar para kazanır?
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 05 Aralık 2020 - Saat: 21:09

Acente nedir ve ne iş yapar ?

Acente, ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru ya da müstahdem gibi belirli bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yöre veya yerde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinmiş kimse ya da faaliyet konusu bu olan kuruluş.

Türk Ticaret Kanunu’nunda da (116 ve devamı maddelerinde), "Bir ticari işletmenin içinde ve o işletmeye bağlı olmaksızın belirli bir sözleşmeye dayalı olarak, bağımsız olarak çalışan, ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık ederek sözleşmeleri ticari işletme nam ve hesabına yapan gerçek veya tüzel kişilerdir." olarak tanımlanmaktadır. Acente ile ticari işletme arasında devamlı bir ilişki söz konusudur.

Seyahat acentesi ne iş yapar ?

Seyahat acentesi, açık hava etkinlikleri, vize, hava yolu, oto kiralama, seyahat hattı, oteller, demiryolları, seyahat sigortası ve tur paketler gibi tedarik zinciri adına halka seyahat ve turizmle ilgili hizmetler sağlayan özel bir satıcı veya kamu hizmetidir.

Sıradan turistlerle uğraşmaya ek olarak, çoğu seyahat acentesinin iş seyahatinde olanlar için seyahat düzenlemeleri yapmaya ayrılmış ayrı bir departmanı vardır; bazı seyahat acenteleri sadece ticari ve ticari seyahatlerde uzmanlaşmıştır.

Sigorta acentesi ne iş yapar ?

Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araçtır. Sigorta sözleşmesi, sigorta yapılması için hukuken gerekli sözleşmedir. Sigorta şirketi, sigorta işlerinin yönetilmesi, işletilmesi, satışı ile ilgilenen şirkettir. Sigortacılık, bu işlerle ilgilenen meslektir.

 

Acenteler veraset ve intikal vergisinden muaf mıdır ?

Hiç bir acente bu vergiden muaf değildir. Siyasi partiler ve kültür sanat, eğitim kuruluşları muaftır.

 

Acente açmak için gerekenler ?

1. Vergi levhası

2. Adli sicil belgesi ve imza sirküsü

3. Oda kayıt belgesi ve kimlik fotokopisi

4. İtfaiye olumlu raporu

5. Teknik personel vasıflarını taşıması

6. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması

 

Acenteler ne kadar para kazanır ?

Sigorta Acenteleri ayda 6 bin lira ile 35 bin lira arası para kazanır. Seyehat acentaları ise ayda 4 bin lira ile 75 bin lira arası para kazanmaktadır. İlçelerde bu rakamlar biraz aşağı seyrederken büyük şehirlerde bu rakamların üzerine çıkılabilmektedir.

 

Acente mi, acenta mı yazımı nasıldır ?

Doğru yazılışı Acenta dır.

 

Sigorta acenta isimleri önerileri

1. Sigortacım

2. Sigorta merkezi

3. Fi sigorta

4. Sigortalamadık

 
Facebook
-