Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Acil Durum Yönetimi Direktörleri ne iş yapar görevleri nelerdir? Ne kadar maaş alır?
Acil durum yönetimi direktörleri, doğal afetlere ve diğer acil durumlara müdahale etmek için planlar ve prosedürler hazırlar.
Acil Durum Yönetimi Direktörleri ne iş yapar görevleri nelerdir? Ne kadar maaş alır?
 
BİLGİ REHBERİ >> 02 Ekim 2018 - Saat: 13:34

Acil Durum Yönetimi Direktörlerinin Görevleri

 

Acil durum yönetim direktörleri genellikle aşağıdakileri yapar:

 

1. İnsan ve mülk riskini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmek ve acil durumlara ve felaketlere cevap vermek için planlar hazırlarlar

 

2. Acil durum müdahale planlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunup kamu güvenliği yetkilileri ve özel şirketler ile görüşür.

 

3. Personel, gönüllüler ve diğer müdahaleciler için acil müdahale eğitim programları düzenler ve alıştırmalar yapar.

 

4. Acil durumlara müdahale etmede yardımcı olmak için topluluk içindeki ve toplumdaki kaynakların ve ekipmanların paylaşımını koordine eder

 

5. Afet veya acil durumları takiben hasar değerlendirmelerini hazırlar ve analiz eder

 

6. Tıbbi tesisler gibi bireysel organizasyonların acil durumlarını sağlamak için acil durum planlarını gözden geçirir

 

7. Acil durum yönetimi planlaması, geri kazanımı için finansman başvurusunda bulunup  tahsis edilen fonların kullanımı hakkında rapor verir

 

8. Yerel acil durum operasyon planlarını gözden geçirir

 

9. Acil durum operasyonlarında kullanılan tesislerin bakımını denetler

 

Acil durum yönetimi direktörleri, doğal afetlere ve diğer acil durumlara verilen yanıtları planlamaktan ve yönlendirmekten sorumludur. Direktörler acil durumlarda hasar ve aksaklıkları en aza indirecek etkili planlar geliştirmek için kamu kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, özel şirketler ve kamuoyu ile birlikte çalışır.

 

Acil durum müdahale planlarını geliştirmek için, direktörler genellikle ülke çapında ve diğer acil durum yönetimi kurumlarından "en iyi uygulamaları" araştırır. Yöneticiler ayrıca yerel, eyalet ve federal yönetmeliklere uygun planları ve prosedürleri de hazırlamalıdır.

 

Yöneticiler acil durumlara cevap vermek için mevcut kaynakları, ekipmanı ve personeli analiz etmelidir. Kaynaklar veya ekipman eksikse, direktörler planlarını gözden geçirmeli veya gerekli kaynakları başka bir topluluktan veya devletten almalıdır. Birçok direktör, acil durumlarda ekipmanı bulmak ve paylaşmak için diğer topluluklardaki yangın, acil tıbbi servis, polis departmanları ve kamu kurumları ile koordinasyon yapmaktadır. Direktörler, acil durumun kapsamı, potansiyel maliyetler ve ihtiyaç duyulan kaynak veya personel hakkında bilgi toplamak ve paylaşmak için diğer kurumlarla irtibat halinde olmalıdır.

 

Planlar geliştirildikten sonra, acil durum yönetimi direktörleri tipik olarak bireylerin ve grupların acil durum prosedürlerine aşina olmasını sağlar. Yöneticiler genellikle planlarını ve uyarılarını genel halka dağıtmak için sosyal medyayı kullanırlar.

Acil durum yönetimi direktörleri, acil durumlara etkin ve koordineli bir müdahalenin sağlanmasına yardımcı olmak için personel, gönüllüler ve yerel ajanslar için eğitim kursları ve felaket egzersizleri yapar. Yöneticiler ayrıca acil durum planlarında herkesi güncellemek için okulları, hastaneleri veya diğer topluluk gruplarını ziyaret edebilirler.

 

Acil durumlarda, direktörler genellikle personelin acil durum operasyonlarını izleyip yöneteceği bir komuta merkezi bulundurur. Direktörler, müdahalenin yönlendirilmesine yardımcı olur, gerekirse bazı eylemleri düzenler veya önceliklendirir. Bu eylemler, tahliyelerin düzenlenmesi, kurtarma misyonlarının yürütülmesi veya acil durumdan yerinden edilenler için kamusal sığınakların açılmasını içerebilir. Acil durum yönetimi direktörleri ayrıca, acil durum hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantıları veya diğer sosyal yardım faaliyetlerini de gerçekleştirebilirler.

 

Acil bir durumun ardından, yöneticiler topluma verilen zararı değerlendirmeli ve gerektiğinde topluma yardım ve malzeme temin etmeyi koordine etmelidir. Yöneticilerin, acil durum müdahale planlarını yürütmelerine yardımcı olmak ve etkilenen vatandaşlara, kuruluşlara ve topluluklara destek sağlamak için eyalet veya federal yardım talep etmeleri gerekebilir. Yöneticiler ayrıca gelecekteki acil durumlara veya felaketlere hazırlık için planlarını ve prosedürlerini gözden geçirebilirler.

 

Hastaneler, üniversiteler veya özel şirketler için çalışan acil durum yönetimi direktörleri iş sürekliliği yöneticileri olarak adlandırılabilir . Yerel ve eyalet hükümetindeki meslektaşlarına benzer şekilde, iş sürekliliği yöneticileri, işletmelerin operasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olmak ve acil durumlarda ve sonrasında kayıpları en aza indirmek için planlar ve prosedürler hazırlarlar.

 

ACİL DURUM YÖNETİMİ DİREKTÖRLERİ NE KADAR MAAŞ ALIR ?

Meslekte yeni işe başlamış ile kıdemli direktörün maaşı değişiklik gösterir. Maaşlar 3747 TL  ile 15 bin lira arası değişebilir. (Medeni durum ve terfi maaşları etkiler)

 

Not: Rakamlar resmi olmayıp yaklaşık tutarlardır.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: collegegrad.com

 

 

 
Facebook
-