Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Anestezi teknisyeni ve teknikeri maaşları görevleri nelerdir?
Anestezi teknisyeni/teknikeri maaşları ve görevleri nelerdir?
Anestezi teknisyeni ve teknikeri maaşları görevleri nelerdir?
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 14 Haziran 2020 - Saat: 18:21

Anestezi teknisyeni ve teknikeri maaşları görevleri nelerdir ?

1. Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.

2. Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.

3. Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.

4. Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.

5. Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.

6. Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.

7. Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.

8. Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.

9. Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.

Kaynak : www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19696&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

Anestezi teknisyeni ve teknikerleri ne kadar maaş alır ?

2020 yılında yeni iş başı yapan anestezi teknikerleri 3800 TL maaş almaktadır. Kıdemli teknikerler ise 5200 TL maaş almaktadır. Nöbet ücretleri hariçtir. Özel hastanelerde ise rakamlar daha azdır.

Haftada 40 saat çalışan anestezi teknikerleri ani durumlarda iş başı yapmaktadırlar.

 

 
Facebook
-