Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Anestezi uzmanı ne kadar para kazanır? Anestezi uzmanı maaşı
Anestezi uzmanları ne kadar para kazanmaktadırlar?
Anestezi uzmanı ne kadar para kazanır? Anestezi uzmanı maaşı
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 22 Ekim 2020 - Saat: 12:36

Anestezi uzmanı maaşı ne kadar ?

Devlette çalışan anestezi uzmanı 9 bin lira maaş ile işe başlamaktadır. AGİ ve çocuk yardımı hariçtir. 

Özel hastanelerde ise 14 bin lira maaş alırlar. Kıdem arttıkça maaşda artar. 25 yıldan sonra 32 bin lira maaş alanda vardır.

 

Anestezi uzmanı olmak için lisede hangi bölüm okunmalı

Anestezi okumak için sağlık meslek lisesi mezunu olmak zorunludur. Anestezi bölümü 2 yıllıktır. 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Anestezi Taban puanı  315,18296
 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Anestezi Taban puanı 315,04490
 
 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Anestezi Taban puanı 314,54503
 
 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Anestezi Taban puanı 313,92691
 
 
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Anestezi (Burslu) Taban puanı 313,10189
 
 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Anestezi Taban puanı 312,09910

 

Anestezi uzmanı görev ve yetkileri nelerdir ?

Kendisine bir gün önceden verilecek ameliyat listelerine göre vakaların niteliklerini ve ameliyat sürelerini gözönüne alarak günlük ameliyathane çalışma listelerini düzenler. Ameliyat olacak hastaların ameliyata hazırlanması için gerekli incelemeler ile konsültasyonların yapılmasını ve bu hastaların premedikasyonunu sağlar.

1. Narkoz ve ameliyat sonrası bakım yerlerinde çalışan personelin hizmetle ilgili amiri olup, onların düzenli ve verimli çalışmalarını ve hizmet içi eğitimlerini sağlar. Bölümünden baştabibe karşı sorumludur.

2. Hastanın sağlık durumuna göre, anestezi altında ameliyat yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verir.

3. Operatörle görüşerek ameliyatın özelliğinin ve hastanın genel durumunu gözönünde bulundurmak suretiyle hastaya ameliyat masasında en uygun pozisyonu verir ve anestezi tekniğini tesbit ederek gerekli anestetiği hastaya uygular veya kendi kontrolu altında teknisyenlere uygulatır.

4. Anestezi ve ameliyat altında iken hastanın durumunu,normal şartlarda seyrini temin için bütün kontrolleri (teneffüs sistemi, Üriner sistem, serebral sistem, kan ve elektrolitler, anoksiya, hastanın ateşi, terlemesi vs.) yapar veya kendi sorumluluğu altında teknisyenlere yaptırır. Anestezi şekli ve seyrini ameliyat kağıdına kaydeder. (Ek:12 Form 63)

5. Ameliyat sonu hastanın normal hayati fonksiyonlarını kazanıncaya kadar gerekli gördüğü bütün tedbir ve tedavileri uygular. Bu hususta operatörle ve lüzum gördüğü diğer uzmanlarla konsültasyon yapar. Ameliyathane ve sterilizasyon işlerinde ameliyathane sorumlusuna yardımcı olur.

 6. Narkoz ve ameliyat sonrası bakım birimindeki her türlü cihaz, alet, ilaç ve sıhhi malzemenin sağlanması, bakım, muhafaza ve sarfından sorumludur.

Kaynak : www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=85319&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5  

 
Facebook
-