Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Apartman yakıt parası ödemeyenlere ne yapılır?
Apartman yakıt parası ödemeyenlere ne yapılır?
Apartman yakıt parası ödemeyenlere ne yapılır?
 
BİLGİ REHBERİ >> 21 Ocak 2021 - Saat: 13:24

Apartman yakıt parası ödemeyenlere ne yapılır ?

Özellikle 2021 yılında bu tip sorular sorulmaya başlandı. Mevzuatta: Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

Gazeteci yazar Oya Armutçu'nun araştırmalarına göre: Kışın oturmadığınız ya da boş olan evinize, aidat gibi yakıt parasını da ödemekle yükümlüsünüz. Yakıt parasını ödemekten evinizdeki radyatör vanasını kapattığınız için muaf olmazsınız. Çünkü her kat malikinin aidat gibi yakıt giderine de arsa payı oranında katılması kanuni bir yükümlülük. Ödemezseniz, yöneticiniz yakıt parası için dava açabilir ve icra takibine uğrayabilirsiniz.

 
Facebook
-