Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Bekçi alımı ne zaman olacak 2021 Jandarma bekçi alımı
Bekçi alımı ne zaman olacak 2021
Bekçi alımı ne zaman olacak 2021 Jandarma bekçi alımı
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 11 Ocak 2021 - Saat: 16:14

Bekçi alımı ne zaman olacak 2021

Bu yıl ilk defa bekçi alımı yapılacağından kaç adet bekçi alınacağı merak konusu..

Adaylar en çok KPSS puanının olmasından korkarken boy şartınında esnetilmesini istiyor. 2019 yılındaki şartların devam etmesini isteyen adayların tek merak ettiği ne zaman bekçi alınacağı adaylar tarihin netleşmesini bekliyor.

2021 Mart ayında bekçi alınması planlanırken bnet bir tarih vermekte mümkün gözükmüyor.

2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Enaz lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cmboyunda olmak,

Bedenkitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ENAZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden öncekiyaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşınıtamamlamış (18/03/2001 tarihindeve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde vesonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağırhapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet,ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyekullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapiscezasından hükümlü bulunmamak,

Türktoplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamuhaklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûmbulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

EmniyetTeşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayınkendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başınafuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilikfiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlüyazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızınüretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle,hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyorolmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniylehüküm giymemiş olmak,

Alkol,uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyorolmamak,

SağlıkYönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarındançıkarılmamış olmak,

Terörörgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvurutarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarınaüye bulunmamak,

Güvenliksoruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 

Jandarma bekçi alımı 2021

Artık jandarma bünyesinede bekçi alınacak. 2021 yılında jandarma bekçi ilanı yayınlayabilir. Resmi gazetede;

" Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilir.

Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş bulunanlar emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayı ile aday memur olarak atanırlar " 

ibaresine yer verildi.

Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinde yer alan “ve uzman jandarmaları” ibaresi “, uzman jandarma ile çarşı ve mahalle bekçilerini” şeklinde değiştirilmiştir.

 

İstanbul bekçi alımı 2021

İlk olarak 20 ilde 69'u kadın 9 bin 433 bekçi alımı yapıldı. Halen 69'u kadın olmak üzere 28 bin 773 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ülke genelinde görev yapıyor. Çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden göreve başlamasıyla ülkedeki mal varlığına karşı işlenen suçlarda belirgin şekilde düşüş yaşanmıştır.

İstanbula bu yıl 2021 yılında çok sayıda bekçi alınması planlanıyor. Özellikle;

Esenyurt
Eyüp
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe ilçelerine bayan ve erkek bekçi alınması planlanıyor.

 

Ankara bekçi alımı 2021

Ankaradaki asayiş olaylarını en aza indirmek için önceki yıllarda bekçi alımı yapılmıştı. Bu yıl ise artan nüfus artışı ile gelişen olaylar karşısında emniyet teşkilatı bünyesinde bekçi alımı yapılması bekleniyor.

En son 672 bekçi alınmıştı. 2021 yılında 5. aydan sonra bekçi alımı yapılacağı planlanıyor. Bayan bekçi alımının olup olmayacağı şu an için net değil.

Bekçi başvuru ücreti 2020 yılında şu şekildeydi: İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 250 19.09.2020 saat 09:00'dan 02.10.2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

Önceki dönem Başvuru formu şu şekildeydi:

ANKARA VALİLİĞİNE
Ankara Valiliğine alınacak Çarşı Ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak istiyorum. Bu çerçevede istenilen evraklar dilekçe ekinde sunulmaktadır.
Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde, sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.
www........... tarihinde Ankara İli Valilik ve Kaymakamlık Internet sitelerinde yayınlanan, Çarşı Mahalle Bekçisi ilanı okudum ve içeriğinden bilgi sahibi oldum.
Aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını;
Kabul ve taahhüt ediyorum....
İmza Adı Soyadı

Başvuru Sahibinin;
Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Doğum Yeri / Tarihi

İkamet Adresi

Telefon Numarası

e-posta Adresi

Mesleği /Yaptığı işler

Askerlik Durumu

Öğrenim Durumu

Adli Sicil kaydının Olup Olmadığı Lisede Hazırlık Okuyup Okumadığı şeklindeydi.

EGM bekçi alımı

 
Facebook
-