Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Biyolog nedir? Ne iş yapar? Ne kadar maaş alır?
Biyologların maaşı tahmini 3943 liradır.
Biyolog nedir? Ne iş yapar? Ne kadar maaş alır?
 
BİLGİ REHBERİ >> 09 Eylül 2018 - Saat: 16:22

BİYOLOG NEDİR, NE İŞYAPAR ?

Biyoloji ile ilgilenen bilim insanına biyolog denir. Biyolog, canlı ve ölü organizmaları inceler. Bazı biyologlar, yaban hayatı biyologları, deniz biyologları veya mikrobiyologlar gibi belirli bir alanda araştırma yapmaya odaklanırlar. Bu biyologların hepsi biyolojide aynı temel eğitime sahiptir ve daha sonra keyif aldıkları bir alanda uzmanlaşırlar. Biyolog türünden bağımsız olarak, yaşam hakkında bilgi edinmek için hepsinin doğal bir merakı olmalıdır.

BİYOLOG NE İŞ YAPAR? 

Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimleri hakkında biyolojik verilerin toplanması ve analiz etmek

Veri toplamak için araştırma yapmak;

Doğal ortamlarında gelişen canlı organizmaları gözlemlemek;

Davranışsal deneyler yürütmek;

Çevresel verileri ve örnekleri toplamak; 

İnsan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkisini incelemek.

Biyolojik araştırmayı planlama ve yürütme yapmak

Gözlem için parametrelerin ayarlanması;

Gözlem ve deney yapmak için özel ekipmanların (örneğin video kameralar, GPS izleyicileri ve örnek kapları) kullanılması;

Daha fazla analiz için gözlemsel ve deneysel sonuçların belgelenmesi;

Vahşi hayvan popülasyonunu çalışmak ve yönetmek;

Diğer organizmalar ile hayvan etkileşimini incelemek; 

Hayvan yapısını, davranışını, fizyolojisini, beslenmesini ve dağıtımını tanımlamak, sınıflandırmak ve araştırmak.

Bitki yetiştirme

Bitkilerin temel prensiplerini belgeleme 

Bitkileri kategorilere ayırmak;

Çevre ile etkileşimlerini incelemek; 

İnsan faaliyetlerinin etkilerini değerlendirmek.

Mikroorganizmaları yetiştirmek, yetiştirmek ve araştırmak:

Mikroorganizmaları incelemek için özel ekipmanların kullanılması (örn. Mikroskoplar, tehlikeli giysiler ve diğer laboratuar ekipmanı);

Mikroorganizmaları tanımlamak ve sınıflandırmak;

Davranışları ve bunların çok hücreli organizmalar üzerindeki etkileri hakkında deneyler yapmak; 

Araştırmaların sonuçlarının belgelenmesi.

Devlet kurumları ve şirketlerine doğa üzerindeki etkilerinin doğru bir şekilde tanımlanması için, insan faaliyetlerinin ve doğal ortamdaki kirliliğin etkisi üzerine hem laboratuvar hem de alan bazlı araştırma ve inceleme yapılması:

İnsan yerleşimlerine yakın bölgelerde yaban hayatı ve bitki popülasyonunun ölçülmesi;

Su asitliği, tuzluluk ve oksijen içeriğini analiz etmek ve ölçmek

İnsan çevresel etkisini azaltmak için ekolojik ve muhafazakar plan ve stratejiler tasarlamak ve geliştirmek.

Hipotez ve sonuçlar çıkarmak için gözlem, deney ve araştırmalardan elde edilen verileri analiz etmek ve yorumlamak.

Kağıtları yayınlayarak, devlet kurumlarına ve şirketlere bilgi göndererek, profesyonel konferanslar düzenleyerek ve üniversitelerde biyolojik bilimi öğreterek biyolojik araştırma bulgularını paylaşma:

Bilimsel ve teknolojik gelişime daha fazla katkıda bulunmak için diğer Biyologlar ve Bilim Adamları ile işbirliği yapmak.

Araştırma, tıp ve tarım alanlarını genişletmeye ve onlara yardımcı olmaya odaklanmıştır.

Günlük görevler

Araştırma ve araştırma planlama ve yürütme.

Canlı organizmaları incelemek, sınıflandırmak ve sınıflandırmak.

Çevresel ve ekolojik araştırmaların yapılması.

Hayvan yaban hayatı gözlemlenmesi ve özelliklerini ve davranışlarını incelemek.

Araştırma için bitki yaşamını büyütmek ve yetiştirmek.

Araştırma ve deneylerin bulgularını belgeleme.

Diğer Biyologlar ve Bilim Adamları ile ilişki kurmak.

Çevre şirketleri için rapor hazırlamak ve belgelemek.

İnsan faaliyetinin doğa üzerindeki etkisini incelemek.

Devlet kurumlarının ve şirketlerin insan faaliyetlerinin çevresel etkilerini nasıl azaltacağına dair tavsiyelerde bulunmak.

 

BİYOLOGLAR NEREDE ÇALIŞIR ?

İlaç sektöründe

Gıda sektöründe

Adli tıp kurumunda

Biyolojik sorunları en aza indirmek isteyen firmalarda

 

BİYOLOGLAR NE KADAR MAAŞ ALIR ?

Biyologlar 2 bin 500 lira ile 4 bin lira arası maaş alırlar. Kamu kurumlarında çalışan biyologlar aşağı yukarı 3819 lira alırlar ( Rakamlar tahminidir). Özel şirketlerdeki çalışanların maaşı ise tahmini 3943 liradır.

 

 

 

 

Kaynak: neuvoo.ca

 

UYARI Rehber Bilgi internet sayfalarında bulunan yazılı, sesli ve görüntülü malzemelerin tamamı ya da bir bölümü, Rehber Bilgi'nin daha önceden yazılı izni alınmadan hiçbir haber içerik kopyalanamaz, yayımlanamaz, hiçbir ortamda kaydedilemez, kamuya açık yerlerde gösterilemez, değiştirilemez ve uyarlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında Fikir ve sanat eserleri kanununun 71. maddesi gereğince hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 
Facebook
-