Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Biyomedikal Mühendisleri ne iş yapar?
Kariyer, Maaş ve Eğitim Bilgileri
Biyomedikal Mühendisleri ne iş yapar?
 
BİLGİ REHBERİ >> 15 Eylül 2018 - Saat: 21:09

Biyomedikal mühendisleri, sağlık hizmetlerinde kullanılan ekipmanları, cihazları, bilgisayar sistemlerini ve yazılımları tasarlamak ve oluşturmak için mühendislik ilkelerini tıp ve biyolojik bilimlerle birleştirir.

 

Biyomedikal Mühendislerin Görevleri
Biyomedikal mühendisleri tipik olarak aşağıdakileri yaparlar:

 

Yapay iç organlar, vücut kısımları için değiştirmeler ve tıbbi problemleri teşhis etmek için makineler gibi biyomedikal ekipman ve cihazlar tasarlar

 

Biyomedikal ekipman için kurulum, ayarlama, bakım, onarım veya teknik destek sağlarlar

 

Biyomedikal ekipmanın güvenliğini, verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmek

 

Biyomedikal ekipmanın doğru kullanımı konusunda klinisyenleri ve diğer personeli eğitirler

 

Yaşam bilimcileri, kimyagerleri ve tıp bilimcileri ile insan ve hayvanların biyolojik sistemlerinin mühendislik yönlerini araştırırlar

 

Prosedürleri hazırlayın, teknik raporlar yazın, araştırma raporları yayınlayın ve araştırma bulgularına göre önerilerde bulunun

 

Bilim adamları, bilim adamı olmayan yöneticiler, klinisyenler, hastane yönetimi, mühendisler, diğer meslektaşları ve kamuoyuna araştırma bulguları sunun

 

Biyomedikal mühendisleri sağlık hizmetlerinde kullanılan aletleri, cihazları ve yazılımları tasarlar; Birçok teknik kaynaktan bilgi kullanarak yeni prosedürler geliştirmek; veya klinik problemleri çözmek için gerekli araştırmaları yapar. Araştırma, geliştirme veya kalite güvencesinde sıklıkla çalışırlar.

 

Biyomedikal mühendisleri, yeni ilaç terapilerini test etmek için elektrik devrelerini, tıbbi ekipmanı çalıştıran yazılımları veya bilgisayar simülasyonlarını tasarlar. Ayrıca, kalça ve diz eklemleri gibi yapay vücut parçaları tasarlar ve inşa ederler. Bazı durumlarda, yedek vücut kısımlarını yapmak için gerekli malzemeleri geliştirirler. Ayrıca rehabilitasyon egzersiz ekipmanı tasarlarlar.

 

Bu mühendislerin çalışmaları birçok profesyonel alanı kapsar. Örneğin, uzmanlıkları mühendislik ve biyolojiye dayanmasına rağmen, genellikle üç boyutlu röntgen makineleri gibi karmaşık araçları çalıştırmak için bilgisayar yazılımı tasarlar. Alternatif olarak, bu mühendislerin çoğu yeni ilaç terapileri geliştirmek için kimya ve biyoloji bilgilerini kullanırlar. Diğerleri, beyin ya da kalp tarafından iletilen sinyalleri anlamak için modeller oluşturmak için büyük ölçüde matematik ve istatistik üzerine çizerler. Bazı satışlarda yer alabilir.

Aşağıdakiler biyomedikal mühendisliği alanındaki uzmanlık alanlarına örnektir:

 

Bio enstrümantasyon: tıbbi problemlerin tanı ve tedavisinde kullanılan araçları geliştirmek için elektronik, bilgisayar bilimi ve ölçüm prensiplerini kullanır.

 

Biyomateryaller , tıbbi cihazlarda veya implantasyon materyallerinde kullanılan doğal olarak oluşan veya laboratuvarda tasarlanmış materyallerin incelenmesidir.

 

Biyomekanik , biyolojik veya tıbbi problemleri çözmek için termodinamik gibi mekaniği inceler.

 

Klinik mühendislik, sağlık hizmeti sunumunu optimize etmek için tıbbi teknoloji kullanır.

 

Rehabilitasyon mühendisliği , bireylerin fiziksel ve kognitif bozukluklardan kurtulmalarına ya da uyum sağlamalarına yardımcı olan cihazların geliştirilmesi için mühendislik ve bilgisayar bilimlerinin incelenmesidir.

 

Sistem fizyolojisi , canlı organizmalardaki sistemlerin, bakterilerden insanlara nasıl işlediğini ve çevrelerindeki değişikliklere nasıl tepki verdiğini anlamak için mühendislik araçlarını kullanır.

 

Biyomedikal mühendisliği eğitimi alan bazı kişiler, orta öğretim öğretmenleri olurlar .

 

Kaynak:collegegrad.com

 

 
Facebook
-