Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Çevik kuvvet polisinin görevleri nelerdir?
Çevik kuvvet polisinin görevleri nelerdir?
Çevik kuvvet polisinin görevleri nelerdir?
 
BİLGİ REHBERİ >> 23 Ağustos 2020 - Saat: 15:07

Çevik kuvvetin görevleri

Polis çevik kuvvet birimlerinin görevleri şunlardır:

1. Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğini sağlamak,

 

2. Kamu düzenini bozabilecek nitelikteki toplumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yerlerde önleyici tedbirleri almak

 

3. Grev ve lokavt sırasında işyerlerinin tahribe uğramasının veya işgalinin önüne geçmek, bu yerlerde devriye hizmetleri yürütmek,

 

4. Kanunu aykırı sokak ve meydan hareketlerini önlemek,

 

5. Toplumsal olayda, grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinde toplumun veya kişilerin maddi ve manevi varlıklarını tecavüzlerden korumak,

 

6. Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerini almak ve düzeni sağlamak

 

7. Özel Timlerin yer almasını gerektirecek diğer operasyonları yapmak,

 

8. Yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda meydana gelen kanuna aykırı olayları gerekirse zor kullanarak etkisiz hale getirmek.   

 

Önleme planının hazırlanması

Polis çevik kuvvet birimlerinde,sorumlu oldukları bölgede meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylara karşı önleme ve müdahale planları hazırlanır.                       

Bu planların hazırlanışında göz önüne alınacak esaslar ve planın içereceği hususlar yönergede belirtilir.

 

Olay öncesi yapılacak hazırlıklar

 

Her polis çevik kuvvet biriminde şube müdürü veya grup amirinin başkanlığında,olayda görev alacak amirlerden bir değerlendirme grubu oluşturur. Değerlendirme grubu, kuvvetlerin olay yerine sevki, toplanması, alınacak önleyici tedbirler, olayın izlenmesi, kontrolü ve yapılacak müdahale, zor kullanma ve yakalama biçimi ve olay yerindeki delillerin korunması konularında durum mahkemesi yaparak hareket tarzlarına ilişkin esasları tespit eder, planlar ve sorumlu amire önerir.

 

Kuvvetin olay yerine sevk hazırlığı              

 Olay yerine sevk olunacak kuvvetlere, kuruluş merkezi sahası içinde ve belirli bir yerde süratle toplanmaları duyurulur.               

Olay yerine sevk olunacak görevlilerin kıyafet, silah ve teçhizatı yetkili amirlerince kontrol edilir.

 Kuvvetlerin olay yerinde toplanması

 

Olay yerine sevk olunan kuvvetlerin toplanma yeri, topluluğun bulunduğu saha ve yönüne göre önceden tespit olunur. Bu yerlerin topluluktan yeteri kadar uzak bulunması esastır.

Olay yerine sevk edilmiş olan görevlilere, yetkili amirlerince;

a . Olayın nedenleri ve mahiyeti,

b . Topluluğun yapısı ve psikolojisi,

c . Olayın gelişme durumunu ve muhtemel sonuçları, 

açıklanır, personele müdahale sırasında tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği hususunda ilave talimat verilir.

Kaynak: mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9225&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 
Facebook
-