Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Deprem duaları! Deprem, zelzele ve belaları def eden dualar
Deprem ve belayı önleyen kısa dualar
Deprem duaları! Deprem, zelzele ve belaları def eden dualar
 
BİLGİ REHBERİ >> 28 Şubat 2020 - Saat: 18:45

İstiğfar gelecek olan belayı önler. Bela ve musibetler günah işlemekten meydana gelir. Mesela depremler zinalar artınca günahlar herkesin gözü önünde açıktan işlenince Allah (cc) iyi kötü ayırt etmeksizin bela gönderir ya deprem olur ya sel ya zelzele. 

 

Yapılan duanın şartları vardır. Mesela; Azrail as. için "Ecelin hoyrat eli" demek küfür olur yani imanı gider. "Allah yukarıda şahidim" demekte aynı .

 

Çoğu insan ağzından ne çıktığını bilmiyor söylediği söz onu kafir mi etti haberi bile yok işte tam bu noktada aşağıdaki dua imanı geri getirtir. (Samimi okunmalı)

Ya Rabbi!

Büluğa erdiğim andan bu ana gelinceye kadar, İslam düşmanlarına ve bid'at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk itikadlarıma ve bid'at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime pişman oldum, bir daha böyle yanlışları yapmamaya azm, cezm ve kasd eyledim.

Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselam ve ahiri bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında gelip geçmiş Peygamberlerin hepsine iman ettim. Hepsi haktır. Bildirdikleri doğrudur.

(Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah, ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah, âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh.)

 

Yukarıdaki iman duası okunduktan sonra insan günah işlediyse tövbe ettim ya rab der ve aşağıdaki sığınma dualarını okur. Deprem ve afet duaları

 

"Euzü bikeli mâtilla hittam mâti min şerri mâ haleka"    duasını bir yere giden veya gelen kişi okursa o yerden kalkıncaya kadar muhafaza olunur. (Müslim)

 

 

"Estağfirul lahel azîm ellezî lâ ilahe illâ hüver rahmanürrahîm el-hayy-ül-kayyûm üllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî"      sabah akşam 3 kez okuyanın evinde hatta şehrinde kaza bela olmaz. (Mearic-ül-hidaye)

 

Tehlikeyi önleme duası:

Bu duayı okuyanı Hak teâlâ yanmaktan, boğulmaktan ve ani ölümden emin kılar:

Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

 

"La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim"    bu duayı okuyan ölüm hariç her derdi belayı def eder. İstiğfar gelecek olan belayı geri çevirir. Ayrıca 99 derda devadır ki en hafifi sıkıntıdır.

 

 

 
Facebook
-