Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Dul maaşı ne kadar? Dul aylığını kimler nasıl alır?
Boşanmış dul maaşı ne kadar?
Dul maaşı ne kadar? Dul aylığını kimler nasıl alır?
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 29 Ekim 2020 - Saat: 11:56

Dul maaşını kimler nasıl alır şartlar neler ?

Dul maaşı almak için sigortalı çalışıyor olmamanız lazım ve üzerinizde tapu kira geliri olmaması lazımdır.

Ayrıca başkası ile evli olmamanız gerekir. Bu şartlar dışında dul aylığı başvurusu yaparsınız.

 

Dul maaşı ne kadar ?

Dul maaşı aylık 650TL'dir.  Her yıl zam yapılan dul maaşını erkeklerde alır.

Dul karı ve koca için % 50'si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i,

Çocuklarla ana veya babanın her biri için % 25'i, oranında bağlanır. Ölenin aylığa müstehak bir dul karı veya kocası ile bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya °/o 60, yetimine % 30 oranı uygulanır.

Ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem anadan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına % 30 oranında aylık bağlanır. Sonradan hem anadan hem babadan yetim duruma giren çocukların aylıkları da % 30 oranı uygulanmak suretiyle yükseltilir. Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı alan veya iştirakçi olan dul karıya % 50 oranında dul aylığı bağlanarak ödenir.

Yukarıda belirtilen oranlara göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tutulan, emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıklarından fazla olursa, fazlası, dul ve yetim aylıklarından mütenasiben indirilir.  

 

Dul maaşı için nereye başvurulur ? Boşanmış dul aylığı - maaşı başvurusu 

E devlet üzerinden dul maaşı başvurusu yapabilirsiniz.www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-olum-yardimi-ve-dul-yetim-ayligi-talebi

Dul maaşı alanlar aynı zamanda muhtaçlık aylığıda alırlar.

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURU FORMU

 

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

.………………..

 …../…../…..

Genel Müdürlüğünüzün muhtaç engelliler ile yetim çocuklara verdiği aylıktan faydalanmak istiyorum.

Aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve tasdik ederim. Muhtaçlık durumumda değişiklik olduğu takdirde bu durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bildireceğim. Bildirmediğim tespit edildiği takdirde tarafıma yapılan ödemeleri yasal faizi ile birlikte kurumunuza defaten ödeyeceğimi, gerçeğe aykırı belge ya da beyanım tespit edilirse hakkımda yasal işlem başlatılmasını kabul ve taahhüt ederim.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

MUHTACIN VEYA VELİSİNİN

ADI VE SOYADI

MUHTACA AİT BİLGİLER

 

Muhtacın Adı Soyadı

TC Kimlik No

Baba Adı

      İli

İlçesi

Mahalle/Köy

Yazışma Adresi

 

 

Cinsiyet

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhtaç Engelliler ile Muhtaç Yetim Çocukların Puanlaması

 

YETİM

PUAN

ÖZÜRLÜ

PUAN

 

Muhtaç Yetim Çocuğun Durumu

Annesi Ölü

 

Muhtaç Engelli Kişinin Özür Oranı

% 40 ile % 59 Arası

 

 

Babası Ölü

 

% 60 ile % 70 Arası

 

 

Babası Şehit

 

% 80 in üstü

 

 

Aile Mahkeme Kararı ile Ayrı ise

Nafaka Alıyor

 

Muhtaç Engelli Kişinin Evli veya Bekar Olduğu

Evli

 

 

Nafaka Almıyor

 

Bekar

 

 

Sosyal Güvenlik Kapsamında Olup Olmadığı

Kapsamında

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Olup Olmadığı

Kapsamında

 

 

Kapsamında Değil

 

 

Kapsamında Değil

 

SHÇEK’den Evde Bakım Ücreti Alıp Almadığı

Bakım Ücreti Alıyor

 

 

Bakım Ücreti Almıyor

 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Bakım Altına Alınıp Alınmadığı

Bakım Altında

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Bakım Altına Alınıp Alınmadığı

Bakım Altına Alındı

 

 

Bakım Altında Değil

 

Bakım Altına Alınmadı

 

Muhtaç Yetim Çocuğun Ailesinin Bir Aylık Geliri

Geliri Yoktur

 

Muhtaç Engelli Kişinin Bir Aylık Geliri

Geliri Yoktur

 

 

Geliri 0-100 TL Arası

 

Geliri 0-100 TL Arası

 

 

Geliri 100-200 TL Arası

 

Geliri 100-200 TL Arası

 

 

Geliri 200 TL nin Üstü

 

Geliri 200 TL nin Üstü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Başvuru Formuna Muhtaç Engelli Kişinin Sağlık Kurulu Raporu Eklenir.

 

Dul ve Yetim Aylığı tutarı en düşük ne kadardır ?

Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalılarımızın hesaplanan aylığı en düşük 1.500 TL' dir.

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin aylık tutarı ise hak sahiplerine hisseleri oranında ödenir.

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle % 50 hisse oranı ile eşe, % 25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; vefat eden sigortalımızın 1.500 TL tutarındaki aylığı hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 750 TL, yetim çocuğa ise 375 TL tutarında ödeme yapılır.

 

Boşanan kadınlara maaş bağlanır mı

Boşanan kadınlara maaş bağlanır. Her ayın 5'inde maaşınız yatar.

 

Boşanmış Aile Çocuğuna Devlet yardımı

Çocuklarada devlet yardımı yapılmaktadır. 

 

Nafaka alan kadın dul maaşı alabilir mi

Nafaka alan kadın dul maaşı - dul aylığı alamaz. Fakat eşi nafaka ödemiyorsa o zaman e devletten dul aylığı başvurusu yapar ve maaş almaya başlar.

 

Dul kadınlara devlet yardımı 2020

1. Belediyeler büyük ölçüde yardım yapmaktadır.

2. Sivil toplum kuruluşları

3. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı

4. Valilik ve kaymakamlık mercileri 

Ayrıca kadın hakları dernekleri manevi yardımdada bulunabilir.

 

Boşanmış kadına babadan maaş bağlanması

Ölen babanız emekli ise maaşı direkt annenize kalır. Annede yoksa direkt boşanan kadına devredilir. Eğer ölen baba emekli yada SGK prim günü ödemesi dahi yoksa dul kadına dul aylığı bağlanır.

Çocuk başı devlet para ödemesi yapar.

 

Dul ve Yetim Aylığı Alanlara Bayram İkramiyesi Ödemesi Nasıl Yapılır ?

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle % 50 hisse oranı ile eşe, % 25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

Örneğin; meslekte kazanma gucu kayıp oranı % 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL'nin % 25'i oranında yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Bayram İkramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz. Kaynak :www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/sikca_sorulan_sorular/olum_ayligi

 

Boşanmış kadına maaş başvurusu

 
Facebook
-