Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Emekli imam maaşları ne kadar?
Emekli imam maaşı ne kadar?
Emekli imam maaşları ne kadar?
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 19 Temmuz 2020 - Saat: 19:31

Emekli imam maaşları 3275 TL dir. 

 

İmamların görevleri nelerdir ?

1.Cami ve mescitlerde vakit namazları ile, cuma, bayram ve teravih namazlarını, gerektiğinde cenaze namazını kıldırmak.

2. Kendisi tarafından veya mahallî müftülükçe hazırlanan cuma ve bayram hutbelerini, zamanında ve usûlüne uygun olarak okumak. Lüzumu halinde Din İşleri Yüksek Kurulu'nca hazırlanan ve Başkanlıkça gönderilen örnek hutbeleri istenilen zamanda okumak.

3. Cami ve mescit içinde, müftünün izni ile ibâdetle ilgili konularda halkı aydınlatmak,

4. Kur'ân - ı Kerîm okumasını öğrenmek isteyen müslümanlara, müftünün izni ile, Kur'ân Kursları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uygun olarak Kurân-ı Kerîm okumasını öğretmek,

5. Cami cemaatinin durum ve ihtiyacına göre özellikle ramazan ayında, bazı vakit namazlarından önce veya sonra Kur'ân-ı Kerîm tilâvet etmek,

6.Müezzin-Kayyımı bulunmayan cami ve mescitlerde, müezzin kayyımlık görevini yapmak,

7. Yönetmekle sorumlu bulunduğu cami veya mescidin inzibatım
temin etmek,

8.Birden fazla görevlisi bulunan cami veya mescitlerde görevliler arasında çalışma cetveli düzenlemek,

9.Bulunduğu cami veya mescitteki müezzin - kayyımları denetlemek ve camide bulunan teberrükât eşyasının korunmasını sağlamak.

 

10. İmam - hatipler, vazifeli bulundukları cami veya mescidin görevlilerinin âmiri olup, müftüye karşı sorumludurlar. Birden fazla imamı bulunan camilerde, imamlıkta en kıdemli olan, kıdem eşitliği halinde tahsili yüksek olan «Baş İmam» dır. Baş imamın bulunmadığı hallerde, bu görevi ikinci imam yapar.

 

11.Din İşlen Yüksek Kurulu'nca tespit edilecek büyük ve selâtin camilerde, yalnız cuma ve bayram hutbelerini usûlüne göre okumak üzere atanan hatipler 2 nci fıkrasında yazılan görevi yapmakla mükellef olup, müftüye karşı sorumludurlar.    Kaynak : www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12700.pdf

 
Facebook
-