Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Engellilik indirimi nedir? Engellilik indiriminden kimler yararlanır?
Engellilik indirimi ne demektir? Engellilik indiriminden kimler yararlanabilir? Engellilik indirimi hakkında detaylı bilgi
Engellilik indirimi nedir? Engellilik indiriminden kimler yararlanır?
 
BİLGİ REHBERİ >> 19 Kasım 2018 - Saat: 06:38

Engellilik indirimi nedir?

Engellilik indirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır.

Engellilik bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli olarak belirlenmektedir.

 

Engellilik indiriminden kimler yararlanır?

Engellilik indiriminden;

 

Engelli ücretli (hizmet erbabı)

 

Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli (hizmet erbabı)

 

Engelli serbest meslek erbabı

 

Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı

 

Basit usulde vergilendirilen engelliler, yararlanır.

 

Engellilik indiriminden yararlanmak için ne yapılmalıdır ?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 
Engellilik indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracağı belgeler şunlardır:
1. Engelli ücretli;
- Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge. 
- T.C. kimlik numarası.
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği. 
2. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli;
- Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge. 
- Kendisinin ve engelli kişinin T.C. kimlik numarası.
- Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge.
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.
3. Engelli serbest meslek erbabı; 
- Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge. 
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.
4. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı;
- Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge. 
- Engelli kişinin T.C. kimlik numarası.
- Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği).
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.
 5. Basit usulde vergilendirilen engelliler; 
-Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge. 
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

 

 

 

Kaynak: gib.gov.tr

 

 
Facebook
-