Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Epidemiyolog nedir ne iş yapar ? Epidemiyolog görevleri
Epidemiyologların görevleri nelerdir. Epidemiyologlar hakkında detaylı bilgi
Epidemiyolog nedir ne iş yapar ? Epidemiyolog görevleri
 
BİLGİ REHBERİ >> 20 Ekim 2018 - Saat: 13:49

Epidemiyologlar Ne İş Yapar ?

Epidemiyologlar, insanlarda hastalık ve yaralanmaların nedenlerini ve nedenlerini araştıran halk sağlığı uzmanlarıdır. Araştırma, toplum eğitimi ve sağlık politikası yoluyla olumsuz sağlık çıktılarının riskini ve ortaya çıkmasını azaltmaya çalışırlar.

Epidemiyologların Görevleri

Epidemiyologlar tipik olarak aşağıdakileri yaparlar:

 

 • Ortaya çıkan sağlık problemlerini, ortaya çıkmaları halinde önleme ve tedavi etmenin yollarını bulmak için planlar ve yönlendirir.
 • Hastalıkların veya diğer sağlık sorunlarının nedenlerini bulmak için gözlemler, röportajlar ve anketler yoluyla ve kan veya diğer vücut sıvılarını kullanarak verileri toplar ve analiz eder
 • Bulgularını sağlık pratisyenleri, politika yapıcıları ve kamuoyuna iletir
 • Halk sağlığı programlarını, planlayarak, ilerlemelerini izleyerek, verileri analiz ederek ve halk sağlığı sonuçlarını iyileştirmek için programları iyileştirmenin yollarını arayarak yönetir
 • Profesyonel, teknik ve büro personelini denetler

 

Epidemiyologlar sağlık sorunlarını araştırmak için veri toplar ve analiz eder. Örneğin, bir epidemiyolog belirli bir hastalık için kimin en yüksek risk altında olduğunu belirlemek için demografik verileri toplayabilir ve analiz edebilir. Ayrıca, kanser gibi bazı hastalıklardan kurtulanların popülasyonlarındaki eğilimleri araştırabilir ve araştırabilir, böylece etkili tedaviler tanımlanabilir ve popülasyonda tekrarlanabilir.

 

Epidemiyologlar tipik olarak uygulamalı halk sağlığı veya araştırmada çalışırlar. Uygulamalı epidemiyologlar, halk sağlığı sorunlarını doğrudan ele alan devlet ve yerel yönetimler için çalışırlar. Genellikle topluluklarda eğitim ve eğitim çabalarına katılırlar. Araştırma epidemiyologları tipik olarak üniversiteler ya da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri gibi kurumlarla bağlantılı olarak çalışırlar.

 

Özel sektörde çalışan epidemiyologlar genellikle sağlık sigortası şirketleri veya ilaç şirketleri için araştırma yapmaktadır. Kâr amacı gütmeyen şirketlerdeki kişiler genellikle halk sağlığı savunuculuğu yapıyorlar. Araştırmaya katılan epidemiyologlar nadiren savunucudur, çünkü bilimsel araştırmanın tarafsız olması beklenir.

Epidemiyologlar tipik olarak aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasında uzmanlaşırlar:

 • Bulaşıcı hastalıklar
 • Kronik hastalıklar
 • Anne ve çocuk sağlığı
 • Halk sağlığı hazırlığı ve acil müdahale
 • Çevresel Sağlık
 • hasar
 • İş sağlığı
 • Ağız sağlığı
 • Madde bağımlılığı
 • Akıl sağlığı

 

 

 

Kaynak: collegegrad.com

 

 

 
Facebook
-