Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Fizikçiler ve Gökbilimciler
Kariyer, Maaş ve Eğitim Bilgileri
Fizikçiler ve Gökbilimciler
 
BİLGİ REHBERİ >> 17 Eylül 2018 - Saat: 11:33

Fizikçiler ve Gökbilimciler ne iş yapar?

Fizikçiler ve gökbilimciler, çeşitli madde ve enerji biçimlerinin etkileşime girme biçimlerini inceler. Teorik fizikçiler ve astronomlar, zamanın doğasını veya evrenin kökenini araştırabilirler. Bazı fizikçiler parçacık hızlandırıcıları, elektron mikroskopları ve lazerler gibi gelişmiş ekipmanlarla deneyler tasarlar ve uygularlar.

Fizikçiler ve Gökbilimcilerin Görevleri
Fizikçiler ve astronomlar tipik olarak şunları yaparlar:

Doğal dünyanın özelliklerini, yerçekimi kuvveti veya alt atomik parçacıkların oluşumu gibi açıklamaya çalışan bilimsel teoriler ve modeller geliştirin.

Teoriyi test etmek ve madde ve enerjinin özelliklerini keşfetmek için bilimsel deneyler ve çalışmalar planlayın ve yapın

Öneriler yazın ve araştırma yapmak için finansman başvurusunda bulunun

Uzak güneş sistemlerinde veya yeni malzeme özelliklerinde gezegenlerin varlığına işaret eden veriler gibi fiziksel ve astronomik verileri analiz etmek için karmaşık matematiksel hesaplamalar yapın

Teleskoplar ve lazerler gibi yeni bilimsel ekipman tasarlayın

Verileri analiz etmek ve modellemek için bilgisayar yazılımı geliştirmek

Bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleler yazın

Bilimsel konferanslarda ve derslerde mevcut araştırma bulguları denetlerler

Fizikçiler alanı, zamanı, enerjiyi ve maddeyi yöneten temel özellikleri ve yasaları keşfederler. Bazı fizikçiler, atomların ve moleküllerin temel özellikleri ve evrenin evrimi gibi teorik alanları inceler. Diğerleri, parçacık hızlandırıcıları, elektron mikroskopları ve lazerler gibi karmaşık ekipmanlarla deneyler tasarlar ve gerçekleştirir. Birçoğu fizik bilgisini ileri malzeme ve tıbbi ekipman geliştirme gibi pratik hedeflere uygular.

 

Gökbilimciler gezegenleri, yıldızları, galaksileri ve diğer gök cisimlerini inceler. Radyo ve optik teleskoplar gibi yer tabanlı ekipman ve Hubble Uzay Teleskobu veya gelecek James Webb Uzay Teleskobu gibi uzay tabanlı ekipman kullanıyorlar. Bazı gökbilimciler uzak yıldızları, galaksileri ve nötron yıldızları ve karadelikler gibi fenomenleri inceler ve diğerleri uydu işlemlerini engelleyebilecek boşluk kalıntılarını izlerler.

Bilimsel bilginin artırılması amacıyla birçok fizikçi ve astronom, temel araştırmalarda çalışmaktadır. Bu araştırmacılar, yerçekiminin ne olduğunu ya da evrenin nasıl çalıştığını ya da nasıl oluştuğunu daha iyi açıklayan teoriler geliştirmeye çalışabilirler. Diğer fizikçiler ve astronomlar uygulamalı araştırmalarda çalışırlar. Enerji depolama, elektronik, iletişim, navigasyon ve tıp teknolojisi gibi alanlarda yeni gelişmeleri etkilemek için temel araştırmalardan edindikleri bilgileri kullanırlar.

Gökbilimciler ve fizikçiler genellikle mühendisler, teknisyenler ve diğer bilim adamları ile birlikte araştırma ekipleri üzerinde çalışırlar. Bazı kıdemli astronomlar ve fizikçiler diğer takım üyelerine görev atamaktan ve ilerlemelerini izlemekten sorumlu olabilirler. Ayrıca, projeleri için finansman bulmaktan da sorumlu olabilirler ve bu nedenle araştırma finansmanı için başvuru yazmaları gerekebilir.

 

Deneysel fizikçiler madde özelliklerini incelemek, teoriler oluşturmak ve deneylerle test etmek için yeni ekipman veya sensörler geliştirirler. Teorik ve hesaplamalı fizikçiler , malzemelerin özelliklerini tahmin edebilecek veya açıklanamayan deney sonuçlarını açıklayabilecek yeni teoriler geliştirirler. Fiziğin tümü aynı temel prensipleri içermesine rağmen, fizikçiler genellikle birçok alt alandan birinde uzmanlaşırlar. Aşağıdakiler fizikçi tiplerine örnektir:

Astrofizikçiler evrenin fiziğini incelerler. "Astrofizik", "astronomi" ile sıklıkla dönüşümlü olarak kullanılan bir terimdir.

Atom, moleküler ve optik fizikçiler atomları, basit molekülleri, elektronları ve ışığı ve bunların arasındaki etkileşimleri inceler. Bazıları, bireysel atomların durumlarını kontrol etmenin yollarını arar, çünkü bu tür bir kontrol daha fazla minyatürleşmeye ya da yeni materyallerin veya bilgisayar teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

 

Yoğun madde ve malzeme fizikçileri , moleküllerin, nanoyapıların veya yeni bileşiklerin maddenin fiziksel özelliklerini inceler. Süperiletkenlik, sıvı kristaller, sensörler ve nanomakinler gibi çok çeşitli fenomenleri inceliyorlar.

Tıbbi fizikçiler sağlık hizmetlerinde çalışırlar ve yeni tıp teknolojileri ve radyasyon temelli tedaviler geliştirmek için fizik bilgilerini kullanırlar. Örneğin, bazıları kanser hastaları için daha iyi ve daha güvenli radyasyon terapileri geliştirir. Diğerleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve ultrason görüntüleme gibi çeşitli radyant enerji formlarını kullanan daha doğru görüntüleme teknolojilerini geliştirebilirler.

Parçacık ve nükleer fizikçiler kuarklar, elektronlar ve çekirdekler gibi atom ve atom altı parçacıkların özelliklerini ve bunların etkileşimlerine neden olan kuvvetleri inceler.

 

Plazma fizikçileri , ayrı bir madde durumu olarak kabul edilen ve yıldızlarda ve gezegenler arası alanda doğal olarak ve neon tabelalarda ve plazma ekran televizyonlarda yapay olarak bulunan plazmaları incelerler. Birçok plazma fizikçisi, gelecekteki bir enerji kaynağı olabilecek füzyon reaktörlerini yaratmanın yollarını araştırmaktadır.

Fizikçilerden farklı olarak, gökbilimciler konularını denemeyebilirler, çünkü çok uzaklara dokunulmadıkları veya etkileşimde bulunamayacakları için. Bu nedenle astronomlar genellikle gözlem yaparlar ya da teori üzerinde çalışırlar. Gözlemci gökbilimciler gök cisimlerini gözlemler ve üzerinde veri toplarlar. Teorik astronomlar sistemleri, nasıl çalıştıkları ve evrimleştiklerini analiz eder, modelleştirir ve kuramsallaştırır. Aşağıdakiler, üzerinde çalıştıkları nesneler ve fenomenler tarafından uzmanlaşan gökbilimci tiplerinin örnekleridir:

Kozmologlar vedünya dışı gökbilimciler tüm evreni incelerler . Evrenin ve galaksilerinin yaratılışını, evrimini ve olası geleceklerini inceliyorlar. Bu bilim adamları son zamanlarda, tel, astronomik çalışma, ip, karanlık madde ve karanlık enerji teorileri gibi önemli teoriler geliştirdiler.

 

Galaktik, gezegensel, güneş ve yıldız gökbilimciler , evrende yıldızlar, gezegenler ve güneş sistemleri ölçeğinde yer alan fenomenleri inceler. Örneğin, bu gökbilimciler güneş, yıldız evrimi, gezegen oluşumu ve yıldızlar arasındaki etkileşimleri inceler.

Optik ve radyo astronomları , yıldızların, galaksilerin ve evrenin daha büyük ölçekli yapısının hareketlerini ve evrimini incelemek için optik veya radyo teleskoplarını kullanır.

Artan sayıda fizikçi, biyofizik, kimyasal fizik ve jeofizik gibi disiplinlerarası alanlarda çalışır. Daha fazla bilgi için biyokimyacılar ve biyofizikçiler ve jeostursistler hakkındaki profilleri görün .

Fizik veya astronomi geçmişi olan birçok kişi profesör veya öğretmen olur. 

 

Kaynak: collegegrad.com

 

 
Facebook
-