Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Halkla ilişkiler departmanı maaşları
Halkla ilişkiler departmanı maaşları 2020
Halkla ilişkiler departmanı maaşları
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 10 Ekim 2020 - Saat: 15:02

Halkla ilişkiler departmanı maaşları ne kadar ?

Halkla ilişkiler bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur.

 

Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. İngilizcedeki karşılığının "Public Relations" olması nedeniyle yaygın kullanımı "PR" olarak Türkçeye de yerleşmiştir.

 

Halkla ilişkiler işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.

Halkla ilişkiler sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır; işletmenin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım politikasının belirlemesi, işletmenin bu doğrultuda yönlendirilmesi, gruplar ve işletme arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetlerdir. Kaynak: tr.wikipedia.org/wiki/Halkla_ili%C5%9Fkiler

 

Ne kadar maaş alırlar ?

Özel sektörde 8 bin lira kamuda ise 22 bin liraya kadar maaş alırlar. Belediyede çalışnlar ise 4 bin lira alır. 

 
Facebook
-