Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Hepatit B ulaşma riski ve belirtileri
Hepatit B, karaciğere saldıran ve hem akut hem de kronik hastalığa neden olabilen viral bir enfeksiyondur.
 
>> 22 Ağustos 2018 - Saat: 10:24

Hepatit B, hepatit B virüsünün (HBV) neden olduğu potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir karaciğer enfeksiyondur. Bu önemli bir küresel sağlık sorunudur. Kronik enfeksiyona neden olabilir ve insanları siroz ve karaciğer kanserinden yüksek ölüm riskine maruz bırakır.

Hepatit B'ye karşı bir aşı 1982'den beri mevcuttur. Aşı, enfeksiyonun önlenmesi ve hepatit B'ye bağlı kronik hastalık ve karaciğer kanserinin gelişmesinde% 95 etkilidir.

Coğrafi dağılım

Hepatit B prevalansı, DSÖ Batı Pasifik Bölgesi ve WHO Afrika Bölgesi'nde en yüksektir ve yetişkin nüfusun sırasıyla% 6,2 ve% 6,1'i enfekte olmaktadır. DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi, DSÖ Güneydoğu Asya Bölgesi ve DSÖ Avrupa Bölgesi'nde, genel nüfusun tahmini olarak% 3,3,% 2,0 ve% 1,6 kat fazla olduğu görülmektedir. Amerika'nın WHO Bölgesi nüfusunun% 0.7'si ..

Bulaşma riski

Hepatit B virüsü vücudun dışında en az 7 gün hayatta kalabilir. Bu süre zarfında, virüs, aşı tarafından korunmayan bir kişinin vücuduna girerse enfeksiyona neden olabilir. Hepatit B virüsünün kuluçka dönemi ortalama 75 gündür, ancak 30 ila 180 gün arasında değişebilir. Virüs enfeksiyondan 30 ila 60 gün sonra tespit edilebilir ve kronik hepatit B'ye devam edebilir ve gelişebilir.

Son derece endemik bölgelerde, hepatit B en yaygın olarak anneden çocuğa doğumda (perinatal bulaşma) ya da özellikle bulaşmış bir çocuktan enfekte olmamış bir çocuğa yaşamın ilk 5 yılında bulaşmış bir çocuğa (enfekte kan maruziyeti) ya da çocuktan bulaşır. Kronik enfeksiyonun gelişimi, annelerinden veya 5 yaşından önce enfekte olan bebeklerde çok yaygındır.

Hepatit B ayrıca, enfekte olmuş kan ve çeşitli vücut sıvılarına, ayrıca tükürük, adet, vajinal ve seminal sıvılara perkütan veya mukozal maruziyetle yayılır. Hepatit B'nin cinsel yolla bulaşması, temas halinde olan aşılanmamış erkeklerde ortaya çıkabilir. Erişkinlikteki enfeksiyon, vakaların% 5'inden daha azında kronik hepatite yol açar. Virüs aktarımı, sağlık hizmetleri veya iğneler enjekte edenler arasında iğnelerin ve şırıngaların yeniden kullanılmasıyla da meydana gelebilir. Ayrıca, tıbbi, cerrahi ve dental prosedürler sırasında, dövme yoluyla ya da enfekte kanla kirlenmiş olan traş ve benzeri nesnelerin kullanılmasıyla enfeksiyon meydana gelebilir.

Belirtiler

Çoğu insan akut enfeksiyon fazında herhangi bir semptom yaşamaz. Bununla birlikte, bazı insanlar cilt ve gözlerin sararması (sarılık), karanlık idrar, aşırı yorgunluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı dahil olmak üzere birkaç hafta süren semptomları olan akut hastalığa sahiptir. Akut hepatiti olan kişilerin küçük bir kısmı, akut karaciğer yetmezliğini geliştirebilir ve bu da ölüme neden olabilir.

Bazı kişilerde, hepatit B virüsü, daha sonra siroza (karaciğerin bir skeli) veya karaciğer kanserine dönüşebilen kronik bir karaciğer enfeksiyonuna da neden olabilir.

Kronik hastalık riski kimde?

Enfeksiyonun kronik hale gelme olasılığı, bir kişinin enfekte olduğu yaşa bağlıdır. Hepatit B virüsü ile enfekte olan 6 yaşından küçük çocuklar, kronik enfeksiyonlar geliştirme olasılığı en yüksektir.

Bebeklerde ve çocuklarda:

  • Yaşamın ilk yılında enfekte olan bebeklerin% 80-90'ı kronik enfeksiyonlar geliştirir
  • 6 yaşından önce enfekte çocukların% 30-50'sinde kronik enfeksiyon gelişmektedir.

Yetişkinlerde:

  • Erişkin olarak enfekte olan sağlıklı bireylerin% 5'inden daha azında kronik enfeksiyon gelişecektir; ve
  • Kronik olarak enfekte olan yetişkinlerin% 20-30'u siroz ve / veya karaciğer kanseri geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : who.int
 
Facebook
-