Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Kayıp duası
Kaybolan eşyayı bulmak için tesirli dua
Kayıp duası
 
BİLGİ REHBERİ >> 31 Ocak 2020 - Saat: 17:06

Hergün yirmi beşdefa aşağıdaki dua kayıp olan şey bulununcaya dek okunmalıdır. beyne'den sonraki üç noktaya kaybolan şeyin ismi söylenmelidir.

 

Yâ câmi'annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlif-ül mî'âd icma' beynî ve beyne...  

 

 
Facebook
-