Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Konkordato nedir?
Borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.rn
Konkordato nedir?
 
BİLGİ REHBERİ >> 18 Eylül 2018 - Saat: 12:09

İflas anlaşması veya konkordato batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma. Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır

 

 

 
Facebook
-