Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Kosgeb desteklenen sektörler
Kosgeb desteklenen sektörler
Kosgeb desteklenen sektörler
 
BİLGİ REHBERİ >> 21 Ekim 2020 - Saat: 15:07

Kömür ve linyit çıkartılması
 05.1 Taş kömürü madenciliği
 05.10 Taş kömürü madenciliği
 05.10.01 Taş kömürü madenciliği
 05.2 Linyit madenciliği
 05.20 Linyit madenciliği
 05.20.01 Linyit madenciliği
 06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
 06.1 Ham petrol çıkarımı
 06.10 Ham petrol çıkarımı
 06.10.01 Ham petrolün çıkarılması
 06.2 Doğal gaz çıkarımı
 06.20 Doğal gaz çıkarımı
 06.20.01 Doğalgaz çıkarılması (madenciliği)
 07 Metal cevherleri madenciliği
 07.1 Demir cevherleri madenciliği
 07.10 Demir cevherleri madenciliği
 07.10.01 Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil)
 07.2 Demir dışı metal cevherleri madenciliği
 07.21 Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
 07.21.01 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıştırılması
 07.21.02 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrıştırılması
 07.21.03 Uranyum madenciliği
 07.21.04 Toryum madenciliği
 07.21.05 Sarı pasta (U3O8) imalatı (uranyum cevherinden elde edilen)
 07.29 Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
 07.29.01 Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği
 07.29.02 Alüminyum madenciliği
 07.29.03 Bakır madenciliği
 07.29.04 Nikel madenciliği
 07.29.05 Kurşun, çinko ve kalay madenciliği
 07.29.06 Krom madenciliği
 07.29.07
Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez,
kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko,
alüminyum, kalay, krom, nikel hariç)
 08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
 08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı
 08.11
Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı)
ocakçılığı
 08.11.01 Mermer ocakçılığı (traverten dahil)
 08.11.02 Granit ocakçılığı
 08.11.03 Yapı taşları ocakçılığı
 08.11.04 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi
 08.11.05 Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı
 08.11.06 Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kabaca kırılması ve parçalanması dahil)
 08.11.07 Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil)
 08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
 08.12.01 Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç)
 08.12.02 Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması
 08.12.03
Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, şamot
veya dinas toprakları çıkarımı
 08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
 08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
 08.91.01
Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit,
baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç)
 08.91.02 Bor mineralleri madenciliği
 08.91.03 Kükürt madenciliği (ocakçılığı)
 08.91.04 Guano madenciliği (kuş gübresi, güherçile dahil)
 08.91.05 Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı
 08.92 Turba çıkarımı
 08.92.01 Turba çıkarılması ve toplanması
 08.93 Tuz çıkarımı
 08.93.01 Tuz ocakçılığı (deniz, göl, kaya, kaynak), tuzun elenmesi ve kırılması dahil
 08.93.02 Deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç)
 08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
 08.99.01
Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik cevherleri,
sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, şist, talk, silis, sünger taşı, asbest, doğal
korindon vb.)
 08.99.02 Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taş (doğal katı zift) ve bitüm madenciliği
 08.99.03
Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı (kehribar, Oltu
taşı, lüle taşı ve elmas hariç)
 08.99.04 Grafit ocakçılığı
 08.99.05 Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği
 08.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı
 09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
 09.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
 09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
 09.10.01 Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında gerçekleştirilenler)
 09.10.02
Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler,
kuyu çalıştırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb. dahil)
 09.10.03
Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb. hizmet
faaliyetleri
 09.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
 09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
 09.90.01
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araştırma hizmetleri,
jeolojik gözlemler, boşaltma, pompalama hizmetleri) (test amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol
ve doğalgaz için yapılanlar hariç)
 09.90.02
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için
yapılanlar hariç)
 C İMALAT
 10 Gıda ürünlerinin imalatı
 10.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
 10.11 Etin işlenmesi ve saklanması
 10.11.01
Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin işlenmesi (mezbahacılık)
(taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olarak saklanması dahil)
 10.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
 10.12.01 Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dahil)
 10.12.02
Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların
faaliyetleri
 10.12.03 Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi
 10.12.04 Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dahil)
 10.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
 10.13.01 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen pişmemiş köfte vb. ürünlerin imalatı
 10.13.02
Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastırma, kavurma et, konserve
et, salamura et, jambon vb. tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş ürünlerin imalatı (yemek
olanlar hariç)
 10.13.03 Et ve sakatat unları imalatı (et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen)
 10.13.04 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların sakatat ve yağlarından yenilebilir ürünlerin imalatı
 10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
 10.20 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
 10.20.03
Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
(dondurulması, kurutulması, pişirilmesi, tütsülenmesi, tuzlanması, salamura edilmesi,
konservelenmesi vb. faaliyetler)
 10.20.04
Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakça ürünlerinin üretimi (balık filetosu, balık yumurtası,
havyar, havyar yerine kullanılan ürünler vb.)
 10.20.05 Balık unları, kaba unları ve peletlerinin üretilmesi (insan tüketimi için)
 10.20.06 Balığın sadece işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve gemilerin faaliyetleri
 10.20.07 Pişirilmemiş balık yemekleri imalatı (mayalanmış balık, balık hamuru, balık köftesi vb.)
 10.20.08
Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve
peletlerinin üretimi (insan tüketimine uygun olmayan) ile bunların diğer yenilemeyen
ürünlerinin üretimi
 10.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
 10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması
 10.31.01
Patatesin işlenmesi ve saklanması (dondurulmuş, kurutulmuş, suyu çıkartılmış, ezilmiş patates
imalatı) (soyulması dahil)
 10.31.02 Patates cipsi, patates çerezi, patates unu ve kaba unlarının imalatı
 10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı
 10.32.01
Katkısız sebze ve meyve suları imalatı (şalgam suyu, domates suyu, havuç suyu, portakal suyu,
elma suyu, kayısı suyu vb.)
 10.32.02 Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı
 10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
 10.39.01 Sebze ve meyve konservesi imalatı (salça, domates püresi dahil, patatesten olanlar hariç)
 10.39.02
Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve
ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar)
 10.39.03 Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalatı (pestil imalatı dahil)
 10.39.04
Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak saklanan sebze ve
meyvelerin imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin vb. dahil)
 10.39.05
Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı (kuru kayısı, kuru üzüm, kuru
bamya, kuru biber vb.)
 10.39.06 Leblebi imalatı ile kavrulmuş çekirdek, yerfıstığı vb. üretimi (sert kabuklular hariç)
 10.39.07 Susamın işlenmesi ve tahin imalatı
 10.39.90
Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin başka yöntemlerle işlenmesi ve saklanması
(kesilmiş ve paketlenmiş olanlar dahil)
 10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
 10.41 Sıvı ve katı yağ imalatı
 10.41.01 Ayçiçek yağı imalatı
 10.41.02
Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb.
yağlar) (zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç)
 10.41.03 Beziryağı imalatı
 10.41.05 Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dahil) (mısır yağı hariç)
 10.41.06
Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten
tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç)
 10.41.07 Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)
 10.41.10 Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi
 10.41.11
Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı don yağı
(tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (işlenmemiş)
 10.42 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı
 10.42.01 Margarin, karışık yemeklik ve sofralık katı yağların imalatı
 10.5 Süt ürünleri imalatı
 10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
 10.51.01
Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya yüksek
ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç)
 10.51.02 Peynir, lor ve çökelek imalatı
 10.51.03
Süt tozu, peynir özü (kazein), süt şekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu) imalatı
(katı veya toz halde süt, krema dahil)
 10.51.04 Süt temelli hafif içeceklerin imalatı (kefir, salep vb.)
 10.51.05
Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı (tereyağı, yoğurt, ayran, kaymak, krema, vb.) (krem şanti
dahil) (katı veya toz halde krema hariç)
 10.52 Dondurma imalatı
 10.52.01 Dondurma imalatı (sade, sebzeli, meyveli vb.)
 10.52.02 Şerbetli diğer yenilebilen buzlu gıdaların imalatı
 10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
 10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
 10.61.01
Kahvaltılık tahıl ürünleri ile diğer taneli tahıl ürünlerinin imalatı (buğday, yulaf, mısır, çavdar
vb. ezmeleri ile mısır gevreği ve patlamış mısır dahil)
 10.61.02 Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu hariç)
 10.61.05 Pirinç, pirinç ezmesi ve pirinç unu imalatı (çeltik fabrikası ve ürünleri dahil)
 10.61.06 İrmik imalatı
 10.61.07
Ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tane halde hububat imalatı (bulgur dahil,
fakat mısır hariç)
 10.61.08
Sebzelerin ve baklagillerin öğütülmesi ve sebze unu ile ezmelerinin imalatı (karışımları ile hazır
karıştırılmış sebze unları dahil) (pişirilerek yapılanlar hariç)
 10.61.09
Fırıncılık ürünlerinin imalatında kullanılan hamur ve un karışımlarının imalatı (sebze un
karışımları hariç)
 10.61.10 Dövülmüş diğer tahıl ürünlerinin imalatı (keşkeklik buğday vb. dahil) (bulgur ve irmik hariç)
 10.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
 10.62.01 Nişasta imalatı (buğday, pirinç, patates, mısır, manyok vb. ürünlerden)
 10.62.02 Glikoz, glikoz şurubu, fruktoz, maltoz, inulin, vb. imalatı (invert şeker dahil)
 10.62.04 Yaş mısırın öğütülmesi
 10.62.05 Glüten imalatı
 10.62.06 Mısır yağı imalatı
 10.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı
 10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
 10.71.01 Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.)
 10.71.02 Fırın ürünleri imalatı (ekmek, pide, simit, vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç)
 10.71.03 Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.)
 10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
 10.72.01
Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı (çikolata kaplı
olanlar dahil)
 10.72.02
Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, krakerler,
galeta, gevrek halkalar vb.)
 10.72.03
Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın tatlandırılmamış
kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil)
 10.73 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
 10.73.03
Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalatı (doldurulmuş veya dondurulmuş
olanlar dahil)
 10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı
 10.81 Şeker imalatı
 10.81.01
Şeker kamışından, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan şeker (sakkaroz) ve şeker ürünleri
imalatı veya bunların rafine edilmesi (sıvı şeker ve melas üretimi dahil)
 10.81.03 Akçaağaç şurubu imalatı
 10.82 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
 10.82.01
Çikolata ve kakao içeren şekerlemelerin imalatı (beyaz çikolata ve sürülerek yenilebilen
kakaolu ürünler hariç)
 10.82.02 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu şekerlemeler hariç)
 10.82.03 Sürülerek yenebilen kakaolu ürünler imalatı
 10.82.04
Lokum, pişmaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. imalatı (tahin helvası
dahil)
 10.82.05 Ciklet imalatı (sakız)
 10.82.06
Sert kabuklu meyve, meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarından şekerleme imalatı (meyan
kökü hülasaları dahil)
 10.82.07 Kakao tozu, kakao ezmesi/hamuru ve kakao yağı imalatı
 10.83 Kahve ve çayın işlenmesi
 10.83.01
Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, esansları ve
konsantreleri)
 10.83.02
Kahve ürünleri imalatı (çekilmiş kahve, eritilebilir kahve ile kahve ekstre, esans ve
konsantreleri)
 10.83.03 Bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya, ıhlamur, kuşburnu vb. çaylar).
 10.83.04
Kahve içeren ve kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı (şeker, süt vb. karıştırılmış ürünler
dahil)
 10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
 10.84.01
Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar, damla sakızı,
baharat karışımları vb.) (işlenmiş)
 10.84.02 Sirke ve sirke ikamelerinin imalatı
 10.84.03
Sos ve çeşnilerin imalatı (soya sosu, ketçap, mayonez, hardal sosu, çemen, mango çeşnisi vb.)
(baharat, sirke ve salça hariç)
 10.84.05 Gıda tuzu imalatı
 10.85 Hazır yemeklerin imalatı
 10.85.01
Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering
hizmetleri hariç)
 10.86 Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı
 10.86.01
Bebek ve çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarların imalatı (bebek mamaları,
pudingleri vb.)
 10.86.02
Hastalar için veya diyet amaçlı hazırlanan homojenize gıda müstahzarlarının imalatı (glüten
içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. gıdalar)
 10.86.03 Besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu yiyeceklerinin imalatı
 10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
 10.89.01 Hazır çorba ile hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı
 10.89.02 Maya ve kabartma tozu imalatı (bira mayası dahil)
 10.89.04 Suni bal, karamela, kabuksuz yumurta, yumurta albümini vb. imalatı
 10.89.05
Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı maddelerin imalatı (kola
konsantresi, malt özü, meyan balı dahil)
 10.89.06
Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli gıda ürünleri imalatı (çabuk bozulan hazır gıdalar, peynir
fondüleri, şeker şurupları vb. dahil)
 10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı
 10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
 10.91.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
 10.92 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı
 10.92.01 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.)
 11 İçeceklerin imalatı
 11.0 İçecek imalatı
 11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
 11.01.01 Damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı (viski, brendi, cin, likör, rakı, votka, kanyak vb.)
 11.01.02 Damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı
 11.01.03 Etil alkol üretimi (doğal özellikleri değiştirilmemiş/tağyir edilmemiş, alkol derecesi <%80)
 11.02 Üzümden şarap imalatı
 11.02.01 Üzümden şarap, köpüklü şarap, şampanya vb. üretimi
 11.02.02 Üzüm şırası imalatı
 11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
 11.03.01 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
 11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
 11.04.02 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı (vermut ve benzeri içkiler dahil)
 11.05 Bira imalatı
 11.05.01 Bira imalatı
 11.06 Malt imalatı
 11.06.01 Malt imalatı
 11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
 11.07.01 Doğal veya suni maden sularının üretimi (tatlandırılmış ve aromalandırılmış olanlar dahil)
 11.07.02
Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler, meyveli içecekler, tonik,
buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve maden suları hariç)
 11.07.03 İçme suyu üretimi (şişelenmiş, gazsız, tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış)
 11.07.04 Boza imalatı
 12 Tütün ürünleri imalatı
 12.0 Tütün ürünleri imalatı
 12.00 Tütün ürünleri imalatı
 12.00.04 Tütün ürünleri imalatı
 13 Tekstil ürünlerinin imalatı
 13.1 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
 13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi 
 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)
 13.10.05
Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının giderilmesi,
karbonize edilmesi ve yapağının boyanması vb.)
 13.10.06
Doğal jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının imalatı (kardelenmesi, taraklanması vb.)
(pamuk hariç)
 13.10.08 İpeğin kozadan ayrılması ve sarılması
 13.10.09 Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması
 13.10.10 Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
 13.10.12 Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
 13.10.13 Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
 13.10.14
Jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (pamuk
hariç)
 13.10.15
Suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (filament ipliği ve suni ipek
elyafı imalatı hariç)
 13.2 Dokuma
 13.20 Dokuma
 13.20.14 Kot kumaşı imalatı
 13.20.16
Pamuklu dokuma kumaş imalatı (havlu, peluş, vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve
tafting kumaşlar hariç)
 13.20.17 Doğal kıl ve yünden dokuma kumaş imalatı
 13.20.19 Doğal ipekten kumaş imalatı
 13.20.20
Keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma kumaş imalatı
(pamuk hariç)
 13.20.21
Havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile tafting kumaş
imalatı
 13.20.22
Suni ve sentetik filamentlerden ve devamsız elyaflardan dokuma kumaş imalatı (havlu, peluş,
vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kadife ve tafting kumaşlar hariç)
 13.20.23 Dokuma yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaş imalatı
 13.20.24 Cam elyafından dokuma kumaş imalatı (cam elyafından dar kumaşlar dahil)
 13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
 13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
 13.30.01 Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil)
 13.30.02 Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil)
 13.30.03 Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil)
 13.30.04
Kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme, sanforlama,
vb. dahil)
 13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
 13.91 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı
 13.91.01
Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı (penye ve havlı kumaşlar ile raschel veya benzeri makineler
ile örülen tül, perde, vb. örgü veya tığ ile örülmüş ürünler dahil)
 13.91.02 Örme yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaşı imalatı
 13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
 13.92.01
Yatak örtü takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, masa örtüsü ile tuvalet ve mutfakta
kullanılan örtülerin imalatı (el ve yüz havluları dahil)
 13.92.02 Yorgan, kuştüyü yorgan, minder, puf, yastık, halı yastık, uyku tulumu ve benzerlerinin imalatı
 13.92.03
Perdelerin ve iç storların, perde veya yatak saçaklarının, farbelalarının ve malzemelerinin
imalatı (gipür, tül perde ve kalın perdeler dahil)
 13.92.04 Tekstilden yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri imalatı
 13.92.05 Battaniye imalatı
 13.92.06 Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalatı (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)
 13.92.07 Can yeleği ve can kurtaran simidi imalatı
 13.92.08 Paraşüt (yönlendirilebilen paraşütler dahil) ve rotoşüt ile bunların parçalarının imalatı
 13.92.09 Bayrak, sancak ve flama imalatı
 13.92.10 Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için)
 13.92.11 Branda, tente, stor (güneşlik), yelken, çadır ve kamp malzemeleri imalatı (şişme yataklar dahil)
 13.93 Halı ve kilim imalatı
 13.93.01 Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer kaplamaları dahil)
 13.93.02 Halı, kilim vb. için çözgücülük, halı oymacılığı vb. faaliyetler
 13.94 Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı
 13.94.02
Ağ ve ağ ürünleri imalatı, sicim, kınnap, halat veya urgandan (balık ağı, yük boşaltma ağları,
vb.)
 13.94.03
Sicim, urgan, halat, kordon ve benzerleri imalatı (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış
olanlar dahil)
 13.95 Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
 13.95.01 Dokusuz kumaşlar ile bunlardan yapılan ürünlerin imalatı (giyim eşyası hariç)
 13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
 13.96.01
Dokunabilir ipliklerden metalize iplik ve metalize gipe iplik ile bunlardan dokuma kumaş
imalatı (giyim ve döşemecilikte kullanılan)
 13.96.02
Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyalarının imalatı
 13.96.03 Dar dokuma kumaşların imalatı (etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar hariç)
 13.96.04 Tekstil malzemelerinden dokuma etiket, rozet, arma ve diğer benzeri eşyaların imalatı
 13.96.05
Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eşyaları imalatı (fitil, lüks lambası gömleği, tekstil
malzemesinden hortumlar, taşıma veya konveyör bantları, elek bezi ve süzgeç bezi dahil)
 13.96.06 Kord bezi imalatı
 13.96.07
Tekstille kaplanmış kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle kaplanmış veya
emdirilmiş tekstilden iplik veya şeritler ve bunlardan yapılmış mensucat imalatı
 13.96.08
Kaplanmış veya emdirilmiş tekstil kumaşlarının imalatı (cilt kapağı için mensucat, mühendis
muşambası, tiyatro dekorları, tuval vb. dahil)
 13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
 13.99.02
Tül ve diğer ağ kumaşların (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) imalatı ile
oya, dantel ve nakış imalatı (yaka, fisto yaka, lez, aplik, motif, kapitone ürünleri vb. dahil)
 13.99.03 Keçe, basınçlı hassas giysi dokumaları, tekstilden ayakkabı bağı, pudra ponponu vb. imalatı
 13.99.04 Tekstil kırpıntısı imalatı (yatak, yorgan, yastık, şilte ve benzeri doldurmak için)
 13.99.06
Gipe iplik ve şeritlerin, şönil ipliklerin, şenet ipliklerin imalatı (metalize olanlar ile gipe lastikler
hariç)
 14 Giyim eşyalarının imalatı
 14.1 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
 14.11 Deri giyim eşyası imalatı
 14.11.05 Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç)
 14.12 İş giysisi imalatı
 14.12.07
Endüstriyel iş giysisi (iş önlükleri, iş elbiseleri, iş tulumları, vb.) imalatı (dikişsiz plastik olanlar
ile ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri hariç)
 14.12.08
Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel iş
giysileri hariç)
 14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı
 14.13.04
Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban,
palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş
giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)
 14.13.05
Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb.
kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile gömlek imalatı hariç)
 14.13.06 Sahne ve gösteri elbiseleri imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar
 14.13.07 Gelinlik imalatı
 14.14 İç giyim eşyası imalatı
 14.14.01
Gömlek, tişört, bluz, vb. ceket altına giyilebilen giyim eşyası imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi
kumaştan)
 14.14.02 Gecelik, sabahlık, pijama, bornoz ve ropdöşambır imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
 14.14.03
Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp, jüpon, sütyen, korse vb. iç çamaşırı imalatı
(dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
 14.14.04
Çorap bağları, jartiyer, pantolon askıları ve benzeri iç giyim aksesuarları imalatı (dokuma, örgü
veya tığ işi kumaştan)
 14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı
 14.19.01
Spor ve antrenman giysileri, kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri vb. imalatı (mayo, bikini dahil)
(dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
 14.19.02 Yazma, tülbent, eşarp, vb. imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
 14.19.04
Eldiven, kemer, şal, papyon, kravat, saç fileleri, kumaş mendil, atkı, fular, duvak vb. giysi
aksesuarları imalatı (deriden, dokusuz kumaştan veya dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
(bebekler için olanlar hariç)
 14.19.05
Bebek giyim eşyası ve aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) (tabansız
panduf dahil)
 14.19.07
Şapka, kep, başlık, kasket, tabla ve el manşonları ile bunların parçalarının imalatı (kürkten
şapka ve başlıklar dahil, bebekler için olanlar hariç)
 14.19.08
Giyim eşyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya kaplanmış
tekstil kumaşından olanlar)
 14.2 Kürkten eşya imalatı
 14.20 Kürkten eşya imalatı
 14.20.04
Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış eşya ve parçaların imalatı (giyim eşyası ve giysi
aksesuarları hariç)
 14.20.05
Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış giyim eşyası ve giysi aksesuarları imalatı (kürkten
şapka, başlık ve eldiven hariç)
 14.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalatı
 14.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı
 14.31.01
Çorap imalatı (örme ve tığ işi olan külotlu çorap, tayt çorap, kısa kadın çorabı, erkek çorabı,
patik ve diğer çoraplar)
 14.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı
 14.39.01
Örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı (doğrudan süveter, kazak, hırka, yelek,
vb. şekillerde üretilenler)
 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
 15.1
Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı; kürkün
işlenmesi ve boyanması
 15.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
 15.11.10
Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin tabaklanması, sepilenmesi, boyanması,
cilalanması ve işlenmesi)(işlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda
ütülenmesi ve kurutulması hariç)
 15.11.11
Kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin yolunması ve
ağartılması (postlu derilerin terbiyesi dahil)
 15.11.13 Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri ve kösele imalatı
 15.11.14
İşlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve
kurutulması
 15.12 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
 15.12.07
Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak
çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, dikiş, vb. amaçlı seyahat seti, vb.
ürünlerin imalatı
 15.12.08
Deriden veya diğer malzemelerden saraçlık ve koşum takımı imalatı (kamçı, semer, eyer, tasma
kayışı, heybe, vb.)
 15.12.09 Deri saat kayışı imalatı
 15.12.10 Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı
 15.12.11 Kumaş ve diğer malzemelerden saat kayışı imalatı (metal olanlar hariç)
 15.12.12 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden taşıma ve konveyör bantları imalatı
 15.2 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
 15.20 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
 15.20.15
Deriden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden olanlar ile
ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)
 15.20.17
Plastik veya kauçuktan ayakkabı, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden
olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)
 15.20.18
Tekstilden ve diğer malzemelerden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (deri ve
plastik olanlar ile tamamıyla tekstilden olanlar, ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)
 15.20.19
Ayakkabıların deri kısımlarının ve ayakkabı parçalarının (kauçuk, plastik ve ahşap parçalar
hariç) imalatı (üst ve alt parçaları, topuklar, vb. imalatı ile sayacılık faaliyetleri dahil)
 16
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri
malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
 16.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
 16.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
 16.10.01
Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve şekillendirilmesi
faaliyetleri)
 16.10.02 Ahşap demir yolu veya tramvay traversi imalatı
 16.10.03 Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı
 16.10.05 Ahşap döşemelerin ve yer döşemelerinin imalatı (birleştirilebilir parkeler hariç)
 16.10.06
Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye edilmesi veya kimyasal işlemden geçirilmesi
hizmetleri (başkalarının adına olanlar)
 16.2 Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
 16.21 Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı
 16.21.01
Ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha, vb. imalatı (yaprak
halde) (preslenmemiş)
 16.21.02 Sıkıştırılmış lif, tahta ve tabakalardan kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalatı
 16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
 16.22.01 Birleştirilebilir ahşap parke yer döşemelerinin imalatı (lamine ve laminat parkeler hariç)
 16.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
 16.23.01
Ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap merdiven, tırabzan, veranda,
parmaklık vb. imalatı
 16.23.02 Ahşap prefabrik yapılar ve ahşap taşınabilir evlerin imalatı
 16.23.90
Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahşaptan kiriş, kalas,
payanda, beton kalıbı, çatı padavrası, vb.) imalatı
 16.24 Ahşap konteyner imalatı
 16.24.01 Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı
 16.24.02 Palet, kutu palet ve diğer ahşap yükleme tablaları imalatı
 16.24.03 Ahşap kablo makarası, bobin, takoz, vb. imalatı
 16.29
Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış
ürünlerin imalatı
 16.29.01 Ahşap mutfak ve sofra eşyası imalatı (kaşık, kepçe, spatula, bardak, havan, havan eli, tepsi vb.)
 16.29.02
Doğal mantar (kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha vb. halde), ezilmiş veya granül haline
getirilmiş mantar ile doğal mantar veya aglomera mantar ürünlerinin imalatı (mantardan yer
döşemeleri, makara, tıpa ve tıkaç dahil)
 16.29.03
Sedef kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher için veya çatal-kaşık takımı
ve benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap biblo, heykel ve diğer süslerin imalatı
 16.29.04
Ahşaptan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ile sapları,
ayakkabı kalıpları, ahşap mandal, elbise ve şapka askıları imalatı
 16.29.05
Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahşaptan diğer eşyaların
imalatı (panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar, ayakkabının ahşap topuk ve
tabanları, arı kovanları, köpek kulübeleri dahil)
 16.29.07
Hasır veya diğer örme malzemesinden (kamış, saz, saman vb.) eşyaların imalatı ile sepet türü
ve hasır işi eşyaların imalatı
 16.29.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ağaç ürünleri ile enerji için yakıt kütükleri ve peletlerinin
imalatı (karbonlaştırılmamış olanlar)
 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
 17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
 17.11 Kağıt hamuru imalatı
 17.11.08 Kağıt hamuru imalatı
 17.12 Kağıt ve mukavva imalatı
 17.12.07
Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi işlemleri için rulo veya tabaka halinde) (ziftli,
lamine, kaplanmış ve emprenye edilmiş olanlar ile krepon ve kırışık kağıtlar dahil)
 17.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
 17.21 Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı
 17.21.10
Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıt evrak tasnif kutuları, mektup
kutuları ve benzeri eşyaların imalatı
 17.21.11 Kağıt ve kartondan torba ve çanta imalatı (kese kağıdı dahil)
 17.21.12 Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı
 17.21.13 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde)
 17.22 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı
 17.22.02
Kullanıma hazır tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve
havlular ile masa örtüsü ve peçetelerin imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan
veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)
 17.22.03 Kağıt veya mukavvadan yapılmış tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin imalatı
 17.22.04
Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim
eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya
selüloz lifli ağlardan yapılmış)
 17.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
 17.23.04
Kullanıma hazır karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer
kağıtları, mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar ile tutkallı veya yapışkanlı kağıtların
imalatı
 17.23.06
Kağıt veya mukavvadan ana niteliği bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri
imalatı (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, ciltler, kayıt formları ve diğer
benzeri kırtasiye ürünleri)
 17.23.07 Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı
 17.23.08
Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı (basılı olanlar
hariç)
 17.23.09 Baskısız zarf, mektup kartı, yazışma kartı ve benzerlerinin imalatı
 17.24 Duvar kağıdı imalatı
 17.24.02 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç)
 17.24.03 Tekstil duvar kaplamalarının imalatı
 17.29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
 17.29.01 Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı
 17.29.02
Filtre kağıdı, kartonları ve mukavvaları, kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar ile
kalıplanmış ya da sıkıştırılmış eşyaların imalatı (kağıt veya karton esaslı contalar ve rondelalar
dahil)
 17.29.03
Sigara kağıdı, kağıt ve mukavvadan bobin, makara, masura, yumurta viyolü ve benzeri kağıt,
mukavva veya kağıt hamurundan destekler ile kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı
 17.29.04
Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt ve mukavvadan kartlar ile kaydedici cihazlara mahsus
diyagram kağıtları imalatı (bobin, tabaka/disk halinde)
 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
 18.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
 18.11 Gazetelerin basımı
 18.11.01
Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya daha fazla
yayınlananlar)
 18.12 Diğer matbaacılık
 18.12.01
Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve
tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri
 18.12.02
Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden daha az
yayınlananlar)
 18.12.03
Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita vb. basım
hizmetleri
 18.12.04 Röprodüksiyon basımı (bir sanat eserinin aslını bozmadan basılması)
 18.12.05 Serigrafi faaliyetleri
 18.12.06
Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek defterleri, kağıt para ve
diğer değerli kağıtların ve benzerlerinin basım hizmetleri
 18.12.07 Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri
 18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
 18.13.01
Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım unsurlarının üretilmesi
(klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin
kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler
 18.13.02
Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile saydam, asetat,
reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, taslaklar, planlar vb. baskı
ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dahil)
 18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
 18.14.01
Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, kesme, kapak
takma gibi işlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb. hizmetler)
 18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
 18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
 18.20.02
Ses ve görüntü kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri (CD lerin, DVD lerin, kasetlerin ve
benzerlerinin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması)
 18.20.03
Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılımlarının ve
verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması)
 19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
 19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı
 19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
 19.10.10
Linyit ve turbadan kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran,
zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil)
 19.10.11
Taşkömüründen kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran,
zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil)
 19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
 19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
 19.20.12 Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)
 19.20.15 Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı
 19.20.16 Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil)
 19.20.17
Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin
imalatı
 19.20.19
Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde
edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dahil,
madeni yağlar hariç)
 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
 20.1
Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve
sentetik kauçuk imalatı
 20.11 Sanayi gazları imalatı
 20.11.01
Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve ametallerin diğer
inorganik oksijen bileşikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile hava gibi sıvı veya sıkıştırılmış
inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar)
 20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı
 20.12.01
Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir
kaynaktan) (hazır boyalar hariç)
 20.12.02
Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri;
bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirme maddelerinin imalatı
 20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
 20.13.02 Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaşır suyu dahil)
 20.13.03 Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların imalatı (şap dahil)
 20.13.04 Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve diğerleri) (çamaşır sodası dahil)
 20.13.06
Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi (nükleer reaktörler için yakıt
kartuşları dahil)
 20.13.07
Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileşikleri,
oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt,
kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.)
 20.13.90
Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı
(klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler,
hidroksitler, hidrojen klorür vb.)
 20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
 20.14.01
Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar,
sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil)
 20.14.04
Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun kreozotu, odun naftası, bitkisel zift, benzol,
toluol, fenol, naftalin vb.)
 20.14.05
Tabii reçine ve türevleri, kolofanlar, kolofanın modifikasyon ve esterifikasyon ürünleri, çam
terebentin ve çam terebentin esansları ile doğal zamk imalatı
 20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
 20.15.01
Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin
maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve
mineral gübrelerin imalatı
 20.15.02
Bileşik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit, sülfonitrik asit, saf amonyak, amonyum klorür
(nişadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) (gübreler hariç)
 20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
 20.16.01
Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin reçineleri, vb. plastik hammaddelerin
imalatı
 20.16.02
Birincil formda alkid reçine, polyester reçine, epoksi reçine, poliasetal, polikarbonat ile diğer
polieter ve polyester imalatı
 20.16.03
Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, propilen, stiren, vinil klorür, vinil asetat, vinil
esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri
dahil)
 20.16.04 Birincil formda silikon ve polimer esaslı iyon değiştiricileri imalatı
 20.16.05
Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler,
polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri imalatı
 20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
 20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
 20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
 20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
 20.20.11 Böcek ilacı, kemirgen ilacı, küf ve mantar ilacı, yabancı otla mücadele ilacı imalatı
 20.20.12
Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) (hijyenik maddeler, bakteriostatlar ve
sterilize ediciler dahil)
 20.20.13 Çimlenmeyi önleyici ve bitki gelişimini düzenleyici ürün imalatı
 20.20.14 Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve azotlu bileşik imalatı hariç)
 20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
 20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
 20.30.11
Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (sulu ortamda dağılanlar, çözülenler
ve çözeltiler) imalatı
 20.30.12 Macun imalatı (dolgu, cam, sıvama için olanlar ile üstübeç, vb. dahil)
 20.30.13
Diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı (renk ayarlayıcılar, matbaa mürekkepleri,
solventler, incelticiler (tiner))
 20.30.14
Boya ve vernikler, polyester, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (susuz ortamda dağılanlar,
çözülenler ve çözeltiler) imalatı
 20.30.15
Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, camlaştırılabilir emay
ve sırlar, astarlar, cam firit, sıvı cilalar ve benzerlerin imalatı
 20.30.16 Boya müstahzarları hazır kurutucu maddelerinin imalatı
 20.30.17 Elektrostatik toz boya imalatı
 20.4
Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri
imalatı
 20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı
 20.41.01
Kapalı alanlar için kokulu müstahzarlar ve koku gidericiler ile suni mumların imalatı (kişisel
kullanım için olanlar hariç)
 20.41.03 Ham gliserin (gliserol) imalatı
 20.41.04
Sabun, yıkama ve temizleme müstahzarları (deterjanlar) ile sabun olarak kullanılan
müstahzarlar imalatı (kişisel bakım için olanlar ile ovalama toz ve kremleri hariç)
 20.41.06
Cila, krem ve ovalama krem ve tozlarının imalatı (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta,
cam, metal vb. için)
 20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı
 20.42.01
Ağız veya diş bakım ürünleri imalatı (diş macunu, vb. ile takma dişleri ağızda sabit tutmaya
yarayan macun ve tozlar ile diş temizleme iplikleri dahil)
 20.42.02 Kolonya imalatı
 20.42.03
Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş koruyucu ürünler,
dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kişisel bakım amaçlı pudra, sabun ve
organik yüzey aktif müstahzarı, deodorant, vb. imalatı (kolonya hariç)
 20.42.04
Şampuan, saç kremi, saç spreyi, jöle, saç düzleştirme ve perma ürünleri, saç losyonları, saç
boyaları, vb. imalatı
 20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
 20.51 Patlayıcı madde imalatı
 20.51.21 Barut, vb. itici tozların imalatı
 20.51.22
Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri, ateşleyiciler, dinamit,
elektrikli kapsüller, havai fişekler, sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. patlayıcı veya piroteknik
malzeme imalatı (barut hariç)
 20.51.23 Kibrit imalatı
 20.52 Tutkal imalatı
 20.52.05
Tutkal imalatı (kazein esaslı, hayvansal esaslı, nişasta esaslı, kauçuk esaslı, plastik esaslı,
polimer esaslı vb. olanlar)
 20.53 Uçucu yağların imalatı
 20.53.02 Uçucu yağların imalatı
 20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
 20.59.01
Fotografik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar), anında
baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların ve karışımsız (saf)
ürünlerin imalatı
 20.59.03 Aktif karbon imalatı
 20.59.04
Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dahil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile katkı
maddeleri ve antifrizlerin imalatı
 20.59.05 Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkeplerin imalatı (matbaa mürekkebi imalatı hariç)
 20.59.06 Peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların türevlerinin ve deri tozlarının imalatı
 20.59.07
Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları, kompozit diyagnostik reaktifler veya
laboratuvar reaktifleri imalatı
 20.59.08
Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan kimyasal elementler ile
bileşiklerin imalatı
 20.59.09
Bitirme (apreleme dahil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini
veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı
 20.59.10
Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler,
kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler, başka yerde
sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar imalatı
 20.59.11
Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalatı (gıda endüstrisinde kullanılan jelatinler
ve süt albüminleri hariç)
 20.59.12
Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve yağ
karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide
kullanılan sıvı yağlar, vb.)
 20.59.13
Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen uzun zincirli yağ
asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden
ürünler hariç)
 20.59.14
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler,
pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan
yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.)
 20.59.15 Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri imalatı
 20.59.16 Jelatin ve süt albüminlerinin imalatı (yalnızca gıda endüstrisinde kullanılanlar)
 20.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı
 20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı
 20.60.01 Kardelenmemiş ve taranmamış suni ve sentetik elyaf imalatı
 20.60.02
Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin imalatı
(poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil) (bükülü, katlı ve
tekstürize olanlar hariç)
 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı
 21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı
 21.10.01
Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçların imalatında
farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddeler ile kan ürünlerinin,
salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı)
 21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
 21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
 21.20.01
Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı kesiciler, hormon
içeren tıbbi ilaçlar vb.)
 21.20.02
Yapışkanlı bandajlar, katkütler ve benzeri tıbbi malzemelerin üretimi (steril cerrahi katgütler,
eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, hidrofil pamuk, gazlı bez, sargı bezi vb.)
 21.20.03 Hayvan sağlığına ilişkin tıbbi ilaçların imalatı
 21.20.04
Diğer eczacılık müstahzarlarının imalatı (antiserumlar, panzehirler, aşılar, hormon ve spermisit
esaslı kimyasal kontraseptik müstahzarlar, diyagnostik reaktifleri ve diğer eczacılık
müstahzarları) (hayvan sağlığı için olanlar dahil)
 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
 22.1 Kauçuk ürünlerin imalatı
 22.11 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
 22.11.17
Kauçuktan iç lastiklerin imalatı (dış lastikler için değişebilir sırtlar, kolonlar ve şeritlerin imalatı
dahil)
 22.11.18
Kauçuktan dış lastik imalatı (motosikletler, bisikletler, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, hava
taşıtları, traktörler ve diğer araç ve donanımlar için) (dolgu veya alçak basınçlı lastikler dahil)
 22.11.19 Lastik tekerleklerinin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin kaplanması)
 22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı
 22.19.01 Kauçuktan hijyenik ve eczacılık ürünlerinin imalatı
 22.19.02 Kauçuktan tüp, boru ve hortumların imalatı (vulkanize kauçuktan)
 22.19.03 Kauçuktan giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (giysiler, eldivenler vb.)
 22.19.04 Kauçuktan süpürgelerin ve fırçaların imalatı
 22.19.05 Kauçuk ayakkabı/bot tabanları ve ayakkabı/botların diğer kauçuk parçalarının imalatı
 22.19.06 Kauçuktan yer döşemeleri ve paspasların imalatı
 22.19.07
Kauçuk kaplanmış, emdirilmiş, sıvanmış ve lamine edilmiş tekstil kumaşlarının imalatı, ana
bileşeni kauçuk olanlar (kord bezi hariç)
 22.19.08
Kauçuktan paket lastiği, tütün kesesi, cam silecekleri, tarih ıstampaları için karakterler, tapalar,
lavabo pompaları, şişeler için tıpa ve halkalar ile sert kauçuktan diğer çeşitli eşyaların imalatı
 22.19.09 Kauçuktan konveyör bantları ve taşıma kayışlarının imalatı
 22.19.10 Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde
 22.19.12
Kauçuktan silgi, rondela, conta, tekne veya iskele usturmaçaları, gözenekli vulkanize kauçuktan
teknik işlerde kullanılan diğer eşyalar ile demiryolu, kara yolu taşıtları ve diğer araçlar için
kalıplanmış parçaların imalatı
 22.19.13
Vulkanize edilmiş (kükürtle sertleştirilmiş) kauçuk imalatı (ip, kordon, levha, tabaka, şerit,
çubuk ve profil halinde)
 22.2 Plastik ürünlerin imalatı
 22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
 22.21.03
Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatı (suni
bağırsaklar dahil)
 22.21.04
Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, şerit, vb. ile
monofilament imalatı (naylon brandalar dahil)
 22.22
Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin
imalatı
 22.22.43
Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana, şişe, bidon,
makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalatı (idrar torbası
dahil)
 22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı
 22.23.03 Plastikten depo, tank, fıçı ve benzeri kapların imalatı
 22.23.04 Plastikten prefabrik yapıların imalatı
 22.23.05
Vinil, linolyum (muşamba) gibi esnek yer kaplamaları ile plastik zemin, duvar ve tavan
kaplamalarının imalatı (duvar kağıdı hariç)
 22.23.06
Plastikten merdiven, merdiven korkuluğu, panjur, güneşlik, jaluzi, stor, vb. eşya ile bunların
parçalarının imalatı
 22.23.07
Plastikten banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve rezervuarları ile benzeri
sıhhi ürünlerin imalatı (kalıcı tesisat için kullanılan montaj ve bağlantı parçaları dahil)
 22.23.08 Plastikten/PVC den kapı, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapı eşikleri, vb. imalatı
 22.23.90
Başka yerde sınıflandırılmamış plastik inşaat malzemelerinin imalatı (plastik suni taş-mermerit
imalatı)
 22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı
 22.29.01
Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eşya (silikon kek kalıbı, leğen, tas, kova vb.) ve
diğer ev eşyası imalatı
 22.29.02 Plastikten dikişsiz giyim eşyası ve giysi akse

 
Facebook
-