Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Laboratuvar teknisyeninin görevleri nelerdir?
Laboratuvar teknisyeni ne iş yapar ?
Laboratuvar teknisyeninin görevleri nelerdir?
 
>> 24 Kasım 2018 - Saat: 15:47

Laboratuvar teknisyeni görevini ifa ederken meslek dalının gerektirdiği tüm hizmetleri verir.

Laboratuvar teknisyeninin görevleri şunlardır:

1. Laboratuvar hizmetlerini acil durumlara öncelik vererek, en kısa sürede ve en doğru biçimde yapmak,

 

2. Kan alma ünitesinde kan alma işlemini gerçekleştirmek,

 

3. Hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yaparak sonuçlarını hekime bildirmek,

 

4. Laboratuvarın temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak,

 

5. Laboratuvar malzemelerini temiz ve her zaman kullanıma hazır halde tutmak ya da tutulmasını sağlamak,

 

6. Laboratuvar malzemeleri ile demirbaş ve sarf malzemelerinin saklanmasını ve muhafazasını, laboratuvardaki cihazların bakımının yaptırılmasını sağlamak,

 

7.  Aylık ve yıllık raporlar hazırlamak, kayıt tutmak,

 

8. Toplum sağlığı merkezinin sahaya yönelik çalışmalarının yürütülmesinde görev almak,

 

9. TSM başkanının vereceği diğer işleri yapmak

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150205-5.htm

 
Facebook
-