Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Müsteşar ne iş yapar? Müsteşar ne kadar maaş alır?
Müsteşarlık ile ilgili tüm detaylar burada..
Müsteşar ne iş yapar? Müsteşar ne kadar maaş alır?
 
BİLGİ REHBERİ >> 13 Ocak 2021 - Saat: 20:43

MÜSTEŞAR NEDİR NE İŞ YAPAR ?

Müsteşar, Bakanın Müşaviri ve yardımcısıdır. Bakanlık dairelerinin sorumlu âmir ve murakıbıdır. Bakanlığa ait bütün işleri Bakan adına ve ondan alacağı direktif dairesinde düzenleyip yürütür ve gerekli emirleri verir. Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. Müsteşar tarafından kendilerine ayrılacak olan işleri yürütürler.

MÜSTEŞAR MAAŞLARI NE KADAR ?

Müsteşarlar Ocak 2021 itibari ile 19 bin lira civarında maaş alırlar.

Müsteşar, Bakanın Müşaviri ve yardımcısıdır. Bakanlık dairelerinin sorumlu âmir ve murakıbıdır. Bakanlığa ait bütün işleri Bakan aldma ve ondan alacağı direktif dairesinde düzenleyip yürütür ve gerekli emirleri verir. Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. Müsteşar tarafından kendilerine ayrılacak olan işleri yürütürler. 

Bakanlık müşavirleri, Bakanlığın faaliyet sahasına giren iş ve hizmetlere ilişkin konularda, Bakanlıkça havale edildiği üzere incelemeler yapar, tekliflerde bulunur veya görüşlerini bildirir. Bakanlık müşavirlerinin çalışma şekil ve esasları bir yönetmelikle belirtilir.

Özel Kalem Müdürü, Bakanlık makamının resmî ve özel yazışmaları ile şifre ve protokol işlerini ve Bakanlığın basınla olan ilişkilerini yürütür ve izler.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yönetimi altında, Bakanlık Makamından alacağı direktife göre bakan adına, Bakanlık Teşkilâtı ile ona bağlı teşekkül ve müesseselerin bütün işlerini teftiş ve murakabe eder.

Teftiş Kurulunun çalışma şekil, şart ve esasları ile müfettişlerin nitelikleri, görev ve yetkileri en geç altı ay içinde çıkarılacak tüzük ile belli edilir.  

 

 

 
Facebook
-