Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne personel alınacak
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınıyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne personel alınacak
 
TEKNOLOJİ >> 07 Ekim 2018 - Saat: 17:25

ÖZEL ŞARTLAR
1. TASARIM UZMANI VE PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Projelerin zamanında kapsam dâhilinde planlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması
konularında tecrübe sahibi olmak,
ç) Personelin görev, sorumluluklarının belirlenmesi ve takibi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
d) Projenin amaçları doğrultusunda ilgili teknolojileri, sistemleri ve gerekli programların proje
planlarının hazırlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Proje Yönetimi/Mühendisliği konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
f) Liderlik ve ekip yönetimi konusunda kabiliyet ve tecrübe sahibi olmak,
g) PMP sertifikasına sahip olmak,
ğ) Sözlü ve yazılı yüksek iletişim becerisine sahip olmak,
h) Güçlü raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak,
ı) Analitik düşünebilen, proaktif, sonuç odaklı çalışabilmek ve ilişki yönetiminde başarılı olmak.

 

 BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2018 yılı
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’na, 16 - 24 Ekim 2018 tarihleri arasında ilgili
sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip
elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu
ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları
gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen
başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.
3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;
a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600 x800),
b) Özgeçmiş,
c) SGK Hizmet Dökümü,
ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi
gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir.),
e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge,
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
g) 2017-2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi zorunlu değildir. İbraz
etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),
ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak
adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı
dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak
değerlendirilecektir).

 

Detaylı bilgi için : nvi.gov.tr/PublishingImages/Lists/Duyurular/AllItems/ilan_metni_nvi.pdf

 

Kaynak:  nvi.gov.tr/hakkimizda/haberler-ve-duyurular/duyurular

 

 

 

 
Facebook
-