Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Nükleer Tıp Teknologu nedir? Nükleer Tıp Teknikerleri ne iş yapar?
Nükleer tıp teknikerlerinin görevleri nelerdir?
Nükleer Tıp Teknologu nedir? Nükleer Tıp Teknikerleri ne iş yapar?
 
BİLGİ REHBERİ >> 23 Eylül 2018 - Saat: 10:21

NÜKLEER TIP TEKNİKERLERİ NE İŞ YAPAR ?

Nükleer tıp teknolojisi uzmanları radyoaktif ilaçları hazırlar ve hastalara görüntüleme veya tedavi amaçlı olarak uygularlar. Hastaların teşhis, bakım ve tedavisindeki ve radyoaktif ilaçların kullanımı ile ilgili araştırma ve soruşturmalarda hekimlere veya diğer profesyonel nükleer tıp personeline teknik destek sağlarlar.

Aynı zamanda bir nükleer felaket durumunda acil müdahale ekipleri olarak hareket edebilirler.

 

NÜKLEER TIP TEKNİKERLERİNİN GÖREVLERİ NELERDİR ?

Nükleer tıp teknolojisi uzmanları tipik olarak şunları yapar:

 

Hastaya tıbbi prosedürleri açıklar ve soruları cevaplar.

Kendilerini ve hastayı gereksiz radyasyona maruz kalmaktan korumak için güvenlik prosedürlerini takip eder

Radyoaktif ilaçlar hazırlar ve bunları hastaya uygular

İlaçlara alışılmadık reaksiyonları kontrol etmek için hastayı izler

Görüntüleme ekipmanları işletir

Prosedürlerin detaylı kayıtlarını tutar

Radyasyon imha ve güvenlik prosedürlerini takip eder

 

Radyofarmasötikler olarak bilinen radyoaktif ilaçlar radyasyon vererek, özel tarayıcıların doku ve organ fonksiyonlarını izlemesine izin verir. Anormal alanlar beklenenden daha yüksek veya beklenenden daha düşük radyoaktivite konsantrasyonları gösterir. Doktorlar ve cerrahlar daha sonra hastanın durumunu teşhis etmek için görüntüleri yorumlar. Örneğin, radyoaktif ilaçların konsantrasyonu nedeniyle, bir tarama sırasında tümörler organlarda görülebilir.

Radyofarmasötikler ayrıca, diğer tedavi şekillerine izin vermeyebilecek durumların tedavisi için, tümör gibi spesifik alanlara konsantre radyasyon dozları vermek için de kullanılabilir. İç radyasyon tedavilerinin çeşitli formları da invazif cerrahi prosedürlere iyi alternatifler olabilir.

Radyoaktif olay veya nükleer felaket durumunda, bazı nükleer tıp teknisyenleri acil müdahale çabalarına dahil olabilirler. Bu işçilerin radyasyon tespit ve izleme ekipmanı ile yaşadıkları deneyim, radyolojik materyalleri içeren olaylara verilen yanıt sırasında yararlı olabilir.

Akredite bir programdan mezun olduktan sonra, bir teknoloji uzmanı pozitron emisyon tomografisi (PET) veya nükleer kardiyoloji alanında bir sertifika kazanmayı seçebilir. PET, beyin gibi vücudun bir parçasının üç boyutlu görüntüsünü oluşturan bir makine kullanır. Nükleer kardiyoloji kalbin görüntülerini elde etmek için radyoaktif ilaçlar kullanır. Hastalar görüntüleme sürecinde egzersiz yapabilirken, teknoloji uzmanı kalbin ve kan akışının görüntülerini oluşturur.

Bazı nükleer tıp teknolojisi uzmanları, görüntü ve terapi alanında yeni nükleer tıp uygulamalarının geliştirilmesinde araştırmacıları destekliyorlar.

 

 

Kaynak: collegegrad.com

 

 
Facebook
-