Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Öğretmenler 3600 ek gösterge artışından yararlanacak?
Öğretmen emekli ikramiyeleri ve emekli öğretmen maaşları 3600 ek gösterge ile ne kadar artacak? Öğretmen ne iş yapar görevleri nelerdir?
Öğretmenler 3600 ek gösterge artışından yararlanacak?
 
BİLGİ REHBERİ >> 25 Kasım 2018 - Saat: 16:47

ÖĞRETMENLER 3600 EK GÖSTERGE ARTIŞINDAN YARARLANIYOR !

Öğretmenlerin ek göstergesi kat sayı ve derecelerine göre değişir. 3600 ile emekli ikramiyeleri artar ve emekli maaşlarınında artmasına fayda sağlar. Ek gösterge emekli öğretmenler içinde geçerli olacaktır. 

25 yıl çalışan emekli öğretmenlerin emekli aylıkları 533 TL emekli ikramiyeleri ise 17 bin 96 TL artacak.

Öğretmenlik ek göstergeleri

3000 

2200

1600

1100

900

800

500

450

Öğretmenler 1 inci derece öğretmen kadrosu için geçerli olan 3600 ek göstergesini istemektedirler.

 

 

ÖĞRETMEN NE İŞ YAPAR GÖREVLERİ NELERDİR ?

Öğretmen ya da hoca bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli bir bilgiyi öğretmeyi kendisine meslek edinmiş kimsedir. Bu mesleğe de öğretmenlik denir.

 

Öğretmenlerin görevleri kısaca şunlardır ;

1. Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,

 

2. Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,

 

3. Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,

 

4. Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,

 

5. Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,

 

6. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini

 

7. Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini sağlar

 

8. Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini sağlar

 

Kaynak:  resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907-4.htm

 

 

 

 

 

İmamların 3600 ek göstergesi

 
Facebook
-