Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Oto alım satım yetki belgesi nereden alınır? Kimler alır?
Oto alım satım yetki belgesi ile aklınıza takılan tüm detaylar bu haberde..
Oto alım satım yetki belgesi nereden alınır? Kimler alır?
 
BİLGİ REHBERİ >> 09 Ocak 2021 - Saat: 19:40

2. el araç satım işleri yapan kişilerin muhakkak oto alım satım yetki belgesi alması gereklidir.

OTO ALIM SATIM YETKİ BELGESİ ŞARTLARI

Lise mezunu olmak şartların en başında geliyor.Ayrıca hiçbir şekilde hükümlü olmamak gerekiyor.

Rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,anayasal düzeni bozma gibi suçlara bulaşmamış olmak.

Belgenin geçerliliği 5 yıldır. Ayrıca konkordato ilan etmemiş olması şartlar içinde yer alıyor.

Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilir, yenilenir ve iptal edilir.

 

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların taşınması,

b) Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,

c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

4) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,

5) Konkordato ilan etmemiş olması,

6) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekir.

 
Facebook
-