Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Psikolog ücretleri 2021
Psikolog ücretleri ve psikoloğun görevleri
Psikolog ücretleri 2021
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 02 Ocak 2021 - Saat: 14:43

Psikolog muayene ücretleri (seans başı) 2021

Psikologlar saatlik ücret talep ederler. Büyükşehirlerdeki psikologlar daha fazla muayene ücreti isteyebilir. Psikoloğa giden vatandaşlar bir kere görüşmede tedavi olacağını sanır.

Fakat bu öyle değildir. Çünkü hasta olan kişilerin durumuna göre değişir. Yani psikoloğunuz ilk gittiğinizde sizi iyice dinler ve ona göre adım atar bu süreç belki 10 seans sürer. Belki daha fazla veya az..

 

Bir psikolog seans başı 200 TL alabilir. 150 TL alanda vardır. Hatta 450 TL alanda olur. Sadece bu ücretlerden gelen vatandaş kurtulamaz. Bir tedavi süreci 6 seans sürebilir. Yada daha çok veya az..

Örneğin: 150 TL x 6 seans = 900 TL gibi bir ücret çıkar. Hastanın tedavi süreci uzarsa seans sayısıda artar. Buda ücreti artırır.

Çok meşhur bir psikolog daha fazla para isterken bir ilçede görev yapan psikolog daha az para isteyebilir. Online psikologlarda aşağı yukarı aynı ücreti talep ederler.

 

Psikoloğun görevleri ve sorumlulukları

Rehberlik ve Danışma Merkezinde görevli psikolog/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bireyi tanıma ve psikolojik değerlendirme tekniklerini kullanmak suretiyle, bireysel
olarak ya da grup hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verir.

b) Danışanın, sorunlarına ilişkin çözüm yolları hakkında farkındalık kazanması ve meslekî/sosyal hayata uyumunun sağlanması noktasında; ilgili birim ve/veya yetkili kişilerle koordineli olarak çalışır.
 

c) Psikolojik danışma sürecindeki personelden tıbbi muayeneye ihtiyacı olduğuna kanaat getirdiklerinin amirleri vasıtasıyla sağlık teşkiline sevk edilmesini önerir, gerek gördüğü
takdirde danışanla ilgili görüşlerini bildirir.

ç) Birlik/askerî kurum içerisinde psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı ortam ve koşulların oluşturulması kapsamında, birlik komutanı/karargâh amiri/askerî kurum amirine danışmanlık yapar.

d) Bağlısı olduğu ve/veya hizmet verdiği birliğe/askerî kuruma katılan erbaş ve erler
ile yedek subay adaylarına içerik ve formatı yönerge ile belirtilen anketi uygular, gerekli gördüklerini psikolojik danışma sürecine alır.


e) Yönerge ile belirlenen esaslara göre biriminin faaliyet sonuç raporunu hazırlar, amirine sunar ve bağlı bulunduğu şube müdürlüğüne gönderir.

f) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, eğitici/bilgilendirici nitelikte
faaliyetler icra eder.

g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında; alanla ilgili bilimsel gelişmeleri izler, çeşitli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılır.

ğ) Askeri kurum rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kurulunun sekretarya işlemlerini yürütür.


Kaynak : resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190709.pdf

 

 
Facebook
-