Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Radyoloji teknikeri maaşı ne kadar?
Radyoloji teknikeri maaşı ve görevleri
Radyoloji teknikeri maaşı ne kadar?
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 14 Haziran 2020 - Saat: 17:43

Radyoloji teknikeri maaşı ve görevleri 

Radyoloji teknikerleri 3 bin 950 TL maaş almaktadır. Döner sermaye ve ek ödemeler ile birlikte 5400 TL'ye kadar çıkmaktadır. 

1. Mamografi, röntgen ve bilgisayarlı tomografi cihazlarının çekimini yapar.

2. Skopi dışında tüm radyografileri yapar.

3. Cihazların temizliğini yapar

4. Arşivleri düzenler kayıt altında tutar.

Radyoloji teknikerleri çalışma saatleri

İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu süre içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır.

Doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

Radyoloji teknikerliği sağlığa zararları nelerdir ?

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nce yapılan ve iyonizan radyasyona uzun süre maruz kalan radyoloji çalışanlarında, uzun süreli düşük doz iyonizan radyasyonun bu kişilerin kan değerlerine etkilerinin incelendiği rapora göre; radyoloji çalışanları, bağışıklık düzeyi bakımından bazı bozukluklara neden olan düşük doz iyonizan radyasyonun bile uzun dönem etkilerine mesleki olarak maruz kalmaktadır.

 

Rapora göre; “biyolojik değişikliklerin başlaması için alınan radyasyonun herhangi bir eşik değeri yoktur. Bu nedenle diyagnostik radyolojide çalışanlar radyasyondan ne kadar korunurlarsa korunsunlar, bunlar için küçük radyasyon dozları dahi önemli riskler taşımaktadır”. 

 

Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, Haziran 2004, C.10, Sayı 2, s. 97-102) Bu araştırmada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan 51 Radyodiagnostik çalışanının kan değerleri alınmış ve bu kişiler üzerinde radyasyonun olumsuz etkileri tespit edilmiştir.

Kaynak: www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101204-7.htm

 
Facebook
-