Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Sınav koordinasyon komisyonunun görevleri
Sınav koordinasyon komisyonunun görevleri
Sınav koordinasyon komisyonunun görevleri
 
BİLGİ REHBERİ >> 19 Temmuz 2020 - Saat: 17:52

Sınav koordinasyon komisyonunun görevleri şunlardır;

Sınavın yazılı veya yazılı ve sözlü olarak yapılmasını ve sınav tarihlerini belirleyerek Bakan Onayına sunmak,

Yazılı sınav sorularının hazırlanmasını veya hazırlatılmasını, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

Yazılı sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasını sağlamak,

Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Kaynak: www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20694&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 
Facebook
-