Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

TRT Çocuk Karakter tasarım yarışması
TRT Çocuk Karakter tasarım yarışması
TRT Çocuk Karakter tasarım yarışması
 
BİLGİ REHBERİ >> 07 Ekim 2018 - Saat: 14:56

TRT Çocuk Karakter Tasarım Yarışması'na başvurular başladı!

Hayalinizdeki karakteri tasarlayın, tüm çocukların kahramanı olsun!
Görsel sanatlar, grafik sanatlar, çizgi film, animasyon ve iletişim alanında eğitim gören tüm üniversite öğrencileri ile yeni mezunlar (en fazla 3 yıl) sizleri yarışmamıza bekliyoruz.
Okul öncesi çocuklar için (3-6 yaş), bir animasyon serisi ya da sinema filminde yer alabilecek insan, hayvan gibi bir karakter tasarlayın, yarışmamıza katılın!

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 Kasım 2018
 


KİMLER KATILABİLİR?
Görsel sanatlar, grafik sanatlar, çizgi film, animasyon ve iletişim alanında eğitim gören tüm üniversite öğrencileri ile yeni mezunlara (en fazla 3 yıl) açıktır.

ÖDÜLLER


Birincilik Ödülü
10.000 TL + Grafik Tablet


İkincilik Ödülü
5.000 TL + Grafik Tablet


Üçüncülük Ödülü
3.000 TL + Grafik Tablet


Seyirci Ödülü
2.000 TL

 

KATILIM KOŞULLARI

1- Eser A4 boyutunda 300 DPI olacaktır. JPEG veya PDF formatında gönderilmelidir.

2- Her katılımcı karakterine bir isim vererek, karakterin özellikleri ve hikâyesiyle birlikte göndermelidir.

a) Karakterin ayakta duran 5 adet pozu (ön, ön yarım profil, profil(yandan), arka yarım profil ve arkadan görünüm). Buradaki poz karakterin normal duruşunda olmalı.

b) 3 adet hareketli pozu (koşarken, atlarken, dans ederken gibi). Ayakta ve aktif olarak çizeceğiniz bu pozlarda karakteri tepeden tırnağa çizmek durumundasınız. Karakter çizimi bel veya omuzlardan kesilmemeli.

c) Tek sayfada 5 yüz ifadesini içeren çizim (gülme, ağlama, şaşkın, üzgün, siniri bozulmuş-rahatsız olmuş)

3- Bir çizer en fazla 3 karakter ile yarışmaya başvurabilir. Karakter, daha önce herhangi bir projede ve TV’de yayınlanmamış, özgün bir çizim olmalıdır.

4-  Kurşun kalemle çizilmiş eskizler, bilgisayar çizimi, dijital boyama, 3D ise modelleme ya da bilgisayar renderlı karakter çalışmaları gönderilmelidir.

5- Çizgilerinizin çok belirsiz olması, istenilen bilgilerin eksik olması diskalifiye olmanıza neden olabilir.

6- Katılımcılar;

Ad Soyad

TC Kimlik Numarası

Üniversite/Bölüm

Adres

İletişim Bilgileri

Karakter Özellikleri

Hikâyesi

içeren bilgi formunu doldurarak eserleriyle birlikte göndermelidir.

7- Yarışmada dereceye girenler, eserlerini TRT Çocuk’un tanıtımlarda kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

8- karaktertasarimyarismasi.trtcocuk.net.tr adlı web sitesinden ilan edilen yarışmaya, katılımcılar karakteryarisma@trt.net.tr adresine e-posta ile göndereceklerdir. Gönderilen dosya boyutu 5GB’ı aşmamalıdır.

9- Eserler, katılımcıların bu yarışma için şahsi bilgi ve becerileri ile tasarlayacağı özgün karakterlerden oluşacaktır. Karaktere ait isim, fiziki durum, ve sair karakteristik özellikler daha önceden herhangi bir ortamda kullanılmış olmamalıdır, aksi durumda karakterin tüm yasal hakları katılımcılara ait olsa dahi yarışmaya kabul edilmeyecektir. Eser, tasarımcıya ait olmadığı ya da önceden başka bir platformda kullanıldığının tespiti hâlinde yarışma dışı kalacaktır.

10. TRT kurumuna bağlı kanallarda çalışan kurum personelleri yarışmaya katılamaz.

11. Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2018 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş eserler katılabilir.

12. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya destekleyen, her türkü fanatizmi öven eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar.

Sorularınız için: karakteryarisma@trt.net.tr

BAŞVURULAR
1. ÖN ELEME Jüri tarafından yapılacaktır.

2. Katılımcılar, 24 Eylül 2018 saat 15:00’ten itibaren, en geç 15 Kasım 2018 saat 00:00’a kadar başvurularını mail olarak yapabilir. Ön eleme sonuçları 19 Kasım 2018 Pazartesi ilgili web sitesinden ilan edilecektir.

FİNALİSTLER
1. Finalistler 29 Kasım 2018 Perşembe günü TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı, 2018'de açıklanacak ve ödülleri takdim edilecektir.

2. Başvuru sahipleri başvuru sırasında kabul ettiği belgeyi ıslak imza ile Kurum’a teslim edecektir.

ÖDÜL TUTARLARI
Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak, bu şartnamenin 7.maddesinde bahsi geçen ve eser sahibi tarafından taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip malzemelerin TRT’ye teslim edilmesi ve Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin taraflarca imzalanmasını takip eden 1 (Bir) ay içerisinde, TRT tarafından, karakterin tasarımcısına ödenir.

HAKLAR
1. Ödül kazanan karakter tasarımları ile Ön elemeyi geçen karakter tasarımları; Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları, Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli vb. her türlü TV yayını hakları, Yurtiçi ve Yurtdışı için sınırsız  kullanım, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının ilgililerin hesabına havale edildiği tarihtir. TRT, bahsi geçen çoğaltım ve dağıtım hakları ile yayın haklarını, TRT’ye ait tüm uydu TV kanalları da dahil olmak üzere TRT’nin diğer tüm medyalarında kullanabilir.

2. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TRT’ye devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların TRT tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TRT’yi muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin ödül kazanması ya da ön elemeyi geçmesi durumunda, şartnamede TRT’ye devredilmesi öngörülen hakları TRT’ye devrettiklerini gösteren belgeleri, bu haklar önceden bir kişi, kurum ya da kuruluşa devredilmişse, oradan almak ve bu belgelerin asıllarını, yayın için TRT tarafından istenilen diğer malzemelerle birlikte TRT’ye iletmek zorundadır.

4. Ön elemeyi geçen eserler dahil Seyirci ödülü kazanan eserler ve ödül alan karakter tasarımları için, TRT’ye devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.

5. Katılımcılar, eserlerinin ödül kazanması ve ön elemeyi geçmesi halinde, daha önceden iletmemişlerse, eserin TRT tarafından istenecek teknik özelliklere sahip, kopyasını, eserin metni ve tanıtım malzemeleriyle birlikte TRT’ye teslim ederler.

 

GENEL KOŞULLAR

1. Koşullara uymayan başvurular, TRT Çocuk Karakter Tasarım Yarışması Ön Eleme Kurulu veya ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir.

2. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük ve sigorta bedelleri yarışmacıya aittir.

3. TRT, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen karakter tasarımlarının tümünü, Kurul tarafından yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda, tanıtım amaçlı olarak kullanabilir.

4. Yarışmada ön elemeyi geçen ve ödül kazanan karakter tasarımlarının çoğaltım ve dağıtım hakkı süresiz kullanılmak üzere, eser sahibi veya sahiplerinin izni alınarak, gayri münhasıran TRT’ye devredilir.

5. Ön elemeyi geçen karakter tasarımları ile ödül alan karakter tasarımların TRT’ye iletilen malzemeleri iade edilmez.

6. Yarışmaya katılım için TRT’ye teslim edilen her türlü görsel malzeme, tanıtım amaçlı basılı medya ve internet dâhil diğer tüm medyalarda kullanma hakkına sahiptir.

7. Yarışmanın başvuru formu, karakter tasarımının sahibi tarafından imzalanır.

8. Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran TRT Kurumuna aittir.

9. Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, TRT Kurumu’na aittir.

10. Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

 

 

Kaynak: trtcocuk.net.tr/trtcocukkarakteryarisma

 

 
Facebook
-