Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

YKS Konuları 2020! TYT AYT ders ve konuları
YKS Sınavı konuları geniş anlatım..
YKS Konuları 2020! TYT AYT ders ve konuları
 
>> 22 Şubat 2020 - Saat: 23:00

2020 TYT   Türkçe

2020 TYT   Matematik

2020 TYT   Edebiyat

2020 TYT   Coğrafya

2020 TYT   Tarih

2020 TYT   Felsefe

2020 TYT   Din kültürü ahlak bilgisi

2020 TYT   Fizik

2020 TYT   Kimya

2020 TYT   Biyoloji

2020 TYT  İngilizce

 

2020 TYT   Türkçe Konuları

Sözcük ve Cümlede anlam  - - Sözcük türleri - -   Dil bilgisi   - -  Paragraf  - -  Zarflar  - -   Zamirler- -  Ekler   - -  Fiiller  - - Fiil çatısı - -   Cümlenin öğeleri  - - Ses bilgisi  Tamlamalar - -   Sözcüğün yapısı    

2020 TYT   Matematik

Mutlak değer  - - Üslü sayılar  - -  Binom  - -  Kümeler   - -     Olasılık   - -  İstatistik  - -     Ondalıklı sayılar   - -     Oran-orantı   - -  Denklem çözme    - -    Problemler - -      Polinomlar  - -    Parabol   - -    Basit eşitsizlikler   - -Köklü sayılar

2020 TYT   Edebiyat

Tanzimat dönemi edebiyatı - - Olay çevresindeki metinler - - Şiir bilgisi - - Batı edebiyatı - - Serveti funun - - Divan edebiyatı - - Milli edeiyat dönemi

2020 TYT   Coğrafya

Ekonomik faaliyetler - - Nufus - - Toprak tipleri - - Doğa ve insan - -Beşeri sistemler - - İklim ve harita bilgisi - - Doğal afetler 

2020 TYT   Tarih

Türk inkılabı - - 1. Dünya savaşı - - Osmanlı devleti - - Türklerde sanat, eğitim, devlet teşkilatı - - Yakınçağ avrupası - - Türk-İslam devletleri - - Mustafa Kemal ATATÜRK - - Uygarlıklar 

2020 TYT   Felsefe

Ruh sağlığının temelleri - - Sembolik mantık - - Varlık felsefesi - - Sanat felsefesi - - Psikolojinin temel süreçleri 

2020 TYT   Din kültürü ahlak bilgisi

İslam ve ibadetler - - Mezhepler - - Muhammed aleyhisselamın hayatı - - Zekat

2020 TYT   Fizik

Tork - - Atışlar - - Isı ve sıcaklık - - Mercekler - - Dalgalar - - Genleşme - - Sığaçlar - - Su dalgaları - - Radyoaktivite - - Atom modelleri - - Fotoelektrik - - Işık ve gölge - - Bağıl hareket - - Sıvıların kaldırma kuvveti - - İtme momentum - - Kütle ve hacim - - Elektrik akımve çevreler

2020 TYT  Kimya

Bileşikler - - Karışımlar - - Gazlar - - Atom teorisi - - Asit baz ve tuzlar - - Periyodik sistem - - Karbon kimyası - - Tepkimelerdeki hız- - Canlılarda enerji

2020 TYT   Biyoloji

Enzimler - - Hücre - - Madde geçişleri - - Mendel genetiği - - Kan grupları - - DNA,RNA - - İnsan üreme ve gelişme - - Organik bileşikler - - Solunum - - Fotosentez - - Duyu organları - - Protein sentezi - - Ekoloji

2020 TYT   İngilizce

 

 

     

 

 

 

 

 

 
Facebook
-