Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

YKS TYT Coğrafya konuları
YKS TYT Coğrafya konuları
YKS TYT Coğrafya konuları
 
>> 18 Nisan 2020 - Saat: 15:48

TYT Coğrafya Konuları

DOĞAL SİSTEMLER
Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Yerin Şekillenmesi
Doğanın Varlıkları


BEŞERİ SİSTEMLER
Beşeri Yapı
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
Geçim Tarzları

 

MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
Türkiye İklimi ve Özellikleri
Türkiye’nin Doğal Varlıkları
Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç

 


KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
Bölge Türleri ve Sınırları
Konum ve Etkileşim
Coğrafi Keşifler

 

ÇEVRE ve TOPLUM
Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
Doğal Afetler

 
Facebook
-