Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Yeminli mali müşavir (Ymm) ne kadar kazanır?
Yeminli mali müşavir (Ymm) ne kadar kazanır
Yeminli mali müşavir (Ymm) ne kadar kazanır?
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 05 Kasım 2020 - Saat: 22:15

Yeminli mali müşavir maaşları

Devlette çalışan ymm'ler yaklaşık 6 bin lira maaş alırken özel ofis işletenler küçük ilçelerde 7 bin büyükşehirlerde 45 bin lira para kazanırlar.

Ymm ücret tarifesi için tıklayınız 2021

YMM Yeminli mali müşavir nasıl olunur ?

Yeminli mali müşavir olmak için 10 yıl serbest muhasebeci olarak hizmet vermelisiniz. Sonrasında yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olup ymm olmayı hak kazanırsınız. Yeminli mali müşavir ruhsatını aldıktan sonra görevlerine fiilen başlamadan önce, Asliye ticaret Mahkemesinde aşağıda yazılı şekilde yemin ederler. 

 

"Yeminli malî müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, meslekî kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

 

Kanunlar uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir.  Kaynak : www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3568.pdf

 

YMM Yeminli mali müşavir ne kadar kazanır ?

Ymm'ler büyük nüfuslu yerleşim yerlerinde daha fazla para kazanırlar. KDV iade mevzuatını ve iade raporlama yapabilen yeminli mali müşavirler ayda 35 bin liraya yakın para kazanırlar.

Kıdemli Ymm'ler ayda 65 bin lira kazanırken karşıt inceleme yapanlar ortalama bu rakamın biraz altında para kazanırlar. Rakamlar Büyükşehirler için

 

YMM Yeminli mali müşavir ne iş yapar ?

Mali müşavirler şirketlerin vergi kanunları kapsamında sigorta ve finansal hedefler noktasında yardımcı olurlar. Bireylerin holdinglerin kurumların nakitlerini borçlarını mal varlıklarının mali durumlarını iyileştirmede yardımcı olurlar. 

Vergi borçlarınız varsa bunları finanse etmede ve belirli yatırımlar üzerinden faydalı olurlar. Ayrıca işletmelerin bilançolarını denetim raporuna çeviren kişilerdir.

 

Yeminli mali müşavir Türkiye'de kaç tane ?

Ülkemizde yaklaşık 3568 sayılı meslek yasası hükümlerine ait 112 bin tane mali müşavir bulunmaktadır. Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır.

 

Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şarttır. 

 

YMM kime denir ?

Bir muhasebeci, yöneticilerin, yatırımcıların, vergi otoritelerinin ve diğerlerinin kaynak tahsisi konusunda karar vermelerine yardımcı olan finansal bilgilerin güvenliğinin ölçülmesi, açıklanması veya temin edilmesi olan bir muhasebe veya muhasebecilik pratisyenidir.

 

Kayıt tutma ile ilişkilidir. Mesleki derneklerin sertifika sınavları ile yetkinlik sergileyen muhasebeciler Yeminli Mali Müşavir gibi ünvanları kullanmak için sertifikalandırılmıştır.

Bu uzmanlara, bir kuruluşun finansal tablonu onaylama kabiliyeti gibi yasal olarak belirli sorumluluklar verilir ve mesleki suistimalden sorumlu tutulabilirler. Kalifiye olmayan muhasebeciler kalifiye bir muhasebeci tarafından kullanılabilir veya yasal imtiyaz ve yükümlülükler olmadan bağımsız olarak çalışabilir.

Kaynak : tr.wikipedia.org/wiki/Muhasebeci

 
Facebook
-