Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi görevleri ve maaşları
Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi maaşları
Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi görevleri ve maaşları
 
MESLEK VE MAAŞLARI >> 25 Nisan 2020 - Saat: 18:09

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi ne kadar maaş alır ?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi 3270 TL maaş almaktadır. Rakamlar yaklaşık tutarlardır.

 

Yenidoğan Hemşiresi ne iş yapar görevleri: Yenidoğan hemşiresi; profesyonel hemşirelik rolleri doğrultusunda yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerin;

dış ortama uyumunun sağlanması,

sağlıklı büyüme ve gelişmesi,

anne sütü ile beslenmesi,

hastalıklardan korunması ve sağlığının en üst düzeyine çıkarılmasında önemli rolleri olan; hastalandığında bakımından sorumlu olduğu bebeği kapsamlı olarak değerlendirip klinik belirti ve bulguları yorumlayabilen,

 

ailesi ile birlikte değerlendiren, yenidoğanın bakım gereksinimlerini tespit ederek kanıta dayalı bilgiler doğrultusunda uygun bakımı planlayabilen, ünitedeki araç-gereçleri kullanabilen,

araçlardaki verileri değerlendirip yorumlayabilen,

bebekler ve yakınları ile iletişimi ve onlara uygun terapötik yaklaşım kurabilen,

eğitim ve danışmanlık yapabilen ve ekip anlayışı içinde,

ekip üyeleri ile iyi iletişim ve işbirliği kurma becerisine sahip hemşiredir.


Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;
 

1. Hemşirelik bakımı:

a) Bebeğin anomalili olması, erken doğması, düşük doğum ağırlıklı olması veya bebeğin kaybı gibi ailelerde
anksiyete ve strese neden olan krizli dönemlerde aileye destek olur.

b) Yenidoğanın değerlendirmesini yapar. Yenidoğanın normalden sapma durumunda hekimi bilgilendirir.

c) Yenidoğan hemşiresi yenidoğanın vücut ısısının korunması ve sürdürülmesini sağlar.

ç) Aile bebek etkileşiminin en erken dönemde başlamasına yardımcı olur. Bunun için annenin gereksinimlerini

karşılar, anne-bebek arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirir.

d) Yenidoğan enfeksiyonlarının önlenmesi için gereken önlemleri alır.

e) Yenidoğan hemşiresi gerektiğinde hastanın güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar.

f) Transport ile ilgili tüm koşulları hazırlar.

 

2. Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma:

a) Tanı amaçlı bebekten alınması gereken örnekleri alır, uygun şekilde ve en kısa sürede yerine ulaştırılmasını
sağlar.

b) Gerektiğinde hastayı ameliyata ve işlemlere hazırlar.

c) İlaç uygulamalarını yapar, ilaçların etkisi ve yan etkisi yönünden gözler, istenmeyen bir etki görüldüğünde

uygun girişimlerde bulunur.


Kaynak: resmigazete.gov.tr

 

 

 
Facebook
-